Beta

POMEMBNO - Zavezujoča razlaga Splošnih pogojev poslovanja za obvezno varno uporabo kartice SmartPayCard PREMIUM

Zaradi zagotavljanja najvišjega nivoja varnosti ter preprečevanju morebitnega oškodovanja dobroimetja uporabnika na kartici s strani tretje osebe, se od uporabnika zahteva uporaba kartice v skladu s sledečimi varnostnimi navodili:

 1. Osnovno stanje kartice PREMIUM z naloženim dobroimetjem je "Deposit Only" (omogočena je samo polnitev).

  Osnovno stanje kartice SmartPayCard PREMIUM omogoča le polnitev, vsako plačevanje s kartico ali dvig na bankomatu pa je onemogočeno.

  Uporabnik lahko plačevanje s kartico kadarkoli začasno omogoči (pred-avtorizacija plačila oziroma odklepanje kartice), tako, da: 

        a.) največ 30 min pred uporabo kartice za plačevanje

        b.) iz iste GSM tel. številke, s katere je bila kartica aktivirana, 
        c.) pošlje SMS ukaz: RELOCK [zadnje 4 številke kartice] na številko +386 31 891 888: 

  Primer: 
  RELOCK 6581 

  Po preteku 30 minut nadzorni distribucijski sistem plačevanje s kartico avtomatsko ponovno onemogoči.

 2. Postopek spremembe brez imenske kartice v imensko kartico

  Uporabnika pozivamo, da se, takoj po aktivaciji kartice, prijavi tudi v portal svoje kartice (na spletnem naslovu www.smartpaycard.net) in izvede

  a.) postopek LIGHT KYC
  , kar vključuje spremembo generičnega imena na kartici v osebno ime uporabnika, ali 
  b.) postopek FULL KYC, kar vključuje tudi posredovanje ustreznih veljavnih dokumentov o uporabniku. 

  Po spremembi imena je potrebno, pri spletnem plačevanju, vedno uporabiti spremenjeno ime uporabnika.   

   

 3. Trajna pred-avtorizacija plačil in dvigov na bankomatih ali "odklepanje" kartice

  Uporabnik lahko svojo kartico lahko uporablja tudi s polno pred-avtorizacijo vseh plačil, brez uporabe storitve RELOCK in/ali brez spremembe imena na kartici.

  Skladno z veljavnimi splošnimi pogoji poslovanja se, v vseh takih primerih, smatra, da uporabnik kartice in računa ne uporablja na varen način, kot to določajo veljavni splošni pogoji v točki 14.2., in s tem uporabnik tudi prevzema polno odgovornost za vsako morebitno uporabo kartice brez dovoljenja uporabnika, v celotni vrednosti vseh transakcij in vseh povezanih stroškov.

  Za odobritev vseh plačil s kartico lahko uporabnik na številko +386 31 891 888 pošlje SMS ukaz z vsebino: 

  UNLOCK [zadnje 4 številke kartice] .

  UNLOCK 6581
 4. Stroški poskusa plačevanja s prazno kartico ali z zaklenjeno kartico brez predhodne odobritve 

  Uporabnike naprošamo, da vestno sledijo danim navodilom v izogib nepotrebnim stroškom. Vsak poskus plačila ali dviga na bankomatu z zaklenjeno kartico je enak poskusu plačevanja s kartico s premalo dobroimetja. Po veljavnem ceniku je strošek vsakokratnega takšnega poskusa 0,10 EUR.

Dodatna stopnja varnosti dobroimetja: Brezplačna uporaba eDenarnice

Poleg računa kartice uporabnik prejme v brezplačno uporabo tudi elektronsko denarnico. Pri polnitvi z bančnim nakazilom lahko uporabnik dobroimetje, namesto neposredno na številko kartice, nakaže na referenčno številko svoje elektronske denarnice, ki jo prejme, če pošlje SMS z vsebino: STANJE na +386 31 891 888. 

Dobroimetje v eDenarnici je uporabniku vedno na voljo (24/7), iz elektronske denarnice na kartico pa naj si uporabnik vedno prenese le tisti del dobroimetja, ki ga potrebuje za plačevanje v čim krajšem časovnem obdobju po prenosu dobroimetja na kartico. 

Prenos iz denarnice na kartico je mogoč z uporabo spletne elektronske denarnice, pametne aplikacije ali z uporabo SMS sporočila POLNI [zadnje 4 številke kartice] [vrednost dobroimetja], ki ga uporabnik pošlje na številko +386 31 891 888:
POLNI 6581 100

Polnitev eDenarnice z bančnim nakazilom je brezplačna. Polnitev kartice iz eDenarnice se zaračuna po veljavnem ceniku (1 EUR na vsako polnitev)

Ekipa SmartPayCard