Beta

Splošni pogoji poslovanja za imetnike smartpaycard, predplačniške kartice Mastercard® - Arhiv

 

Pozor, z 13. jan. 2018 veljajo novi splošni pogoji. Do objave prevoda so na voljo le v angleški različici.
Sprememba splošnih pogojev: Oktober 2017
Sprememba omejitev uporabe na osnovi ZPPDFT-1: November 2016
Obvezna navodila za varno uporabo: November 2015,
Objava splošnih pogojev: December 2011

POMEMBNA INFORMACIJA: Prosimo, da te pogoje natančno preberete preden aktivirate svoj račun.
Aktivacija kartice potrjuje sprejemanje teh splošnih pogojev.

POMEMBNA INFORMACIJA: Veljajo obvezna navodila za varno uporabo kartic SmartPayCard Premium

http://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=391

Definicije in razlage:

"Dogovor" s temi Splošnimi pogoji Poslovanja se sklene dogovor za nedoločen čas med nami in Vami, z vsemi kasnejšimi dodatki in spremembami;
"Delovni dan"

Od ponedeljka do petka, od 09:00 ure do 17:00 ure po srednjeevropskem času (CET), razen med prazniki v Sloveniji;

"mi", "nas" oz. "naš"

Prepaid Financial Services Limited kot izdajatelj elektronskega denarja in smartpaycard kot operater;

"Vi" oz. "Vaš"

Stranka in/ali katerakoli oseba nad 18 let, ki ji je bila s strani stranke kot dodatnemu imetniku v uporabo izročena kartica, kjer je to dovoljeno v skladu s temi Splošnimi pogoji.

"Stranka" oseba, ki je uspešno zaprosila za naše storitve in ji je bila izdana vsaj ena kartica in je s tem postala pravno poslovni in finančni zavezanec za naše storitve;
"Imetnik
dodatne kartice"
oseba, ki je imetnik dodatne kartice, kjer je to dovoljeno;
"Identifikacija ali pregled stranke" pregled stranke na osnovi zahtev o pridobitvi osebnih in drugih podatkov o stranki, v skladu z določili zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, kadar je to zakonsko potrebno;
"PIN"

Koda PIN je osebna številka za identifikacijo stranke. Koda PIN je dodeljena stranki in se uporablja za identifikacijo stranke za potrebe dostopa do bančnih avtomatov ali na prodajnih terminalih;

"CVC2"

Koda CVC2 je dodatna trimestna številka povezana s kartico, namenjena dodatni zaščiti proti goljufijam s karticami, ko se kartica fizično ne uporablja oz. pri uporabi kartice preko spleta;

"Račun" Predplačniški račun za elektronski denar, dodeljen in povezan z vašo predplačniško kartico;
"Veljavno do" Veljavnost vašega računa kot je prikazana na kartici; veljavnost ni odvisna od dneva nakupa kartice ali aktivacije računa. Ne glede na datum zapadlosti kartice, vse kartice, ki jih ni mogoče ponovno polniti zapadejo takoj, ko je dobroimetje na kartici potrošeno;
"Kartica" Vse ali karkoli izmed v nadaljevanju navedenega, glede na kontekst: (1) primarna kartica, (2) dodatna kartica, (3) virtualna (vrednotna) kartica, (4) osebna (personalizirana) kartica, (5) takojšnja kartica in (5) kakršnakoli kartica, ki vam jo zagotovimo kot nadomestilo za vašo kartico;
"Smartpaycard 'premium' in smartpaycard 'online' " Smartpaycard "premium" je fizična kartica in smartpaycard "online" je virtualna, neosebna kartica, ki se izda takoj in je ni mogoče ponovno naložiti, lahko pa se uporablja v skladu z v nadaljevanju določenimi limiti za takojšnje kartice glede naložitve dobroimetja, prenosov in povračil in jo je mogoče kupiti na prodajnih mestih ali preko spleta. Kartica se lahko s postopkom KYC nadgradi v kartico, ki jo je mogoče ponovno polniti. Kartica je lahko personalizirana, v kolikor se naroči na www.smartpaycard.net. Fizična kartica se lahko uporablja na bankomatih ali za nakupe preko spleta. Vrednotna kartica se lahko uporablja zgolj za nakupe preko spleta;
"Smartpaycard 'simple Card'/Takojšnja kartica"

Smartpaycard 'simple' je predplačniška, neosebna kartica, ki se izda takoj in je ni mogoče ponovno naložiti, lahko pa se uporablja v skladu z v nadaljevanju določenimi limiti za takojšnje kartice glede naložitve dobroimetja, prenosov in povračil; virtualne kartice so omejene na plačevanje preko spleta, elektronsko in telefonsko plačevanje;

"Osebna kartica" je 'Premium'/fizična ali 'Online/virtualna' predplačniška osebna plačilna kartica po opravljenem postopku Polni KYC;
"Neosebna kartica"

je 'Premium'/ fizična, 'Online'/ vrednotna, ali 'Simple'/ vrednotna kartica, ki ni osebna, brez navedbe imena stranke;

"Virtualna (vrednotna) Kartica" Predplačniška elektronska plačilna kartica, v nefizični obliki, katere uporaba je omejena na plačila preko spleta, oz. naročila po telefonu in pošti;
"Primarna kartica" Prva Premium ali Online kartica, ki jo izdamo stranki, kot posledica registracije računa, kar lahko vključuje Virtualno kartico in/ali takojšnjo kartico ali Osebno kartico;
"Dodatna krtica"

vsaka dodatna kartica, ki je izdana osebi, kadarkoli po uspešni začetni registraciji računa, kjer je to dovoljeno;

"Storitve"

pomenijo vsa plačila in elektronska plačila oz. storitve ter vse povezane storitve, ki so na razpolago stranki in/ali imetniku oz. imetnikom dodatne kartice zaradi, in v povezavi z uporabo računa oz. kartice;

"Sistemi"

Sistem je Mastercard, kot je razvidno z Vaše kartice;

"Transakcija" realizacija ali poskus: (i) plačila ali nakupa blaga ali storitve od trgovca, kjer je plačilo izvedeno (deloma ali v celoti) z uporabo naše storitve, vključno z internetnimi plačili, telefonskimi ali elektronskimi naročili ali (ii) dvig gotovine na bankomatu ali na banki z uporabo osebne kartice, vključno z vsako provizijo za transakcijo z naše strani ali strani tretje osebe v povezavi z dvigom gotovine;
"Avtorizacija" Dejanje odobritve plačila z uporabo kartice, skupaj s (i) PIN kodo ali s (ii) CVC2 kodo in datumom veljavnosti ali s (iii) podpisom imetnika kartice;
"Ponovno polnjenje računa" dodatna naložitev denarja na Vaš račun;
"Razpoložljivo dobroimetje"

Vrednost neizrabljenega dobroimetja naloženega na Vaš račun, na razpolago za uporabo;

"Preglednica nadomestil in omejitev"

Preglednica, ki je priloga tem Splošnim pogojem;

"Nadomestilo"

kakršnikoli stroški (nadomestilo, provizija) plačljivi s strani stranke, kot je navedeno v Preglednici nadomestil in omejitev;

"Nadomestilo za
povračilo"

provizija, ki se plača zaradi povračila sredstev, kadar in kot je to določeno v Preglednici nadomestil in omejitev;

"obdobje za povračilo"

pomeni obdobje 6 let po izteku veljavnosti kartice;

"Trgovec"

vsak prodajalec na drobno ali druga oseba, ki sprejema elektronski denar;

"Uporabnik"

Oseba, ki se je uspešno prijavila za storitve in ji je bila z naše strani izdana vsaj ena kartica in je pravno poslovni in finančni zavezanec naših storitev;

"POS" Prodajno mesto, na katerem se izvede transakcija; izraz POS terminal zajema tako strojno kot programsko opremo, ki se uporablja za izvedbo transakcije;

Kako nas kontaktirate:

Vaše kartice lahko upravljate internetno (on-line) preko spletnega naslova www.SmartPayCard.net; za pogovor s podporo uporabnikom, prijavo kraje ali izgube kartice, lahko kontaktirate naš klicni center na +386 31 891 888. Kartico lahko upravljate tudi preko SMS z uporabo številke +386 31 891 888. Za vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na elektronski naslov info@smartpaycard.net ali na poštni naslov SmartPayCard, Dunajska 156 WTC, 1000 Ljubljana.

Dogovor, kartica in račun:

 1. Izdajatelj vsake Vaše kartice je Prepaid Financial Services Limited, družba registrirana v Angliji in Walesu, reg.št. 6337638; Poslovni sedež: Fifth Floor, Langham House, 302 - 308 Regent Street, London W1B 3AT. Družba je pooblaščena in regulirana kot izdajatelj elektronskega denarja s strani Financial Conduct Authority. 25 The North Colonade, Canary Wharf, London, E14 5HS. Podrobnosti o pooblastilih izdajatelju s strani Financial Conduct Authority so na voljo v javnem registru na naslovu http://www.fsa.gov.uk/register//frmsearchForm.
 2. Vašo kartico upravlja Smartpaycard, WTC, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, po pooblastilu izdajatelja, Prepaid Financial Services Limited, ki nastopa kot ponudnik Mastercard storitev. www.prepaidfinancialservices.com. Email: info@prepaidfinancialservices.com.
 3. mc2 d.o.o., Log pod Mangartom 42, 5231 Log pod Mangartom, DŠ SI92355153, MŠ 1833405, podružnica Ljubljana, WTC, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, nastopa kot distributer in zagotavlja podporo uporabnikom.
 4. Družba Prepaid Financial Services Limited je nosilec licence, kot primarni član sistemov. Mastercard je registrirana znamka družbe Mastercard International Incorporated.
 5. Ti Splošni pogoji urejajo razmerje med Vami in nami v zvezi s ponudbo naših storitev Vam. Ta dogovor vključuje pomembna opozorila in informacije, ki lahko vplivajo na Vaše pravice in Vašo sposobnost dostopa do Vašega denarja. Šteje se, da ste z aktiviranjem Vašega računa in/ali s potrditvijo sprejema, prebrali in sprejeli ter popolnoma razumeli te Splošne pogoje in se strinjate, da jih boste upoštevali z vsako uporabo Vaše kartice.
 6. Vaša kartica ni kreditna kartica in ni izdana s strani banke. Ob nakupu kartice ste imeli na izbiro takojšnjo "Simple" kartico, virtualno kartico ali osebno kartico. V kolikor ste se odločili za "Premium" ali "Online" virtualno kartico, lahko kadarkoli proti plačilu le to nadgradite v osebno kartico. Ob nadgradnji imate možnost izbire in sicer lahko obdržite račun za Vašo virtualno kartico ali pa ga zaprete in uporabljate zgolj osebno kartico. Ne glede na to, koliko kartic in kakšnega tipa kartice boste imeli, boste imeli samo en račun z razpoložljivim dobroimetjem.
 7. Naše storitve ne morejo biti aktivirane preden nam ne posredujete potrebnih informacij, ki jih potrebujemo zaradi obveznosti pregleda stranke v skladu z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja. Vsi pridobljeni podatki in dokumenti se bodo hranili in varovali v skladu z zakonskimi določili.
 8. Vaše dobroimetje lahko ponovno naložite v skladu s Preglednico nadomestil in omejitev. Pridržujemo si časovno neomejeno pravico do spremembe teh limitov in pravico do zavrnitve ponovne naložitve; ob ponovni naložitvi se zaračunava provizija.
 9. Oznaka valute (to je Euro € ali GBP £) pomeni znesek v tej valuti ali protivrednost v lokalni valuti izraženi na vaši kartici.
 10. Razpoložljivo dobroimetje na vaši kartici in/ali računu se ne obrestuje.
 11. Storitve so predplačniške in ne gre za kreditne ali bančne storitve, zato morate zagotoviti, da imate zadostno dobroimetje za vsako plačilo ali dvig gotovine, ki ga opravite z uporabo naših storitev (vključno z DDV in drugimi davki, stroški in provizijami, v vsakem konkretnem primeru). V kolikor se primeri, da je transakcija izvedena, Vaše razpoložljivo dobroimetje pa ne zadostuje za popolno plačilo, nam morate znesek, ki presega vaše dobroimetje, takoj povrniti, mi pa si pridržujemo pravico, da zaustavimo obstoječe in bodoče transakcije.
 12. Ta dogovor Vam ne daje nikakršnih pravic do Sistema, njegovih povezanih družb ali tretjih oseb.
 13. Samo osebe z dopolnjenim 18 letom starosti se lahko registrirajo za naše storitve. Vi kot stranka pa lahko, kjer je to dovoljeno, zagotovite dostop do storitev Vašemu otroku (oz. otroku, ki Vam je dodeljen v varstvo) in ki še ni dosegel starosti 18 let, vse v skladu z določbo 5.8. Nekateri trgovci lahko zavrnejo transakcije z osebami v starosti do 18 let. V vsakem primeru je stranka odgovorna za uporabo storitve s strani takšne osebe.

Omejitve storitev

Transakcije so lahko omejene glede na tip kartice, glede na individualni način uporabe in profil plačilnega rizika. Zaradi preprečevanja pranja denarja in preprečevanja goljufij si pridržujemo pravico do spremembe omejitev pri plačilih (vključno s tistimi objavljenimi in navedenimi v teh pogojih), brez obvestila in v obsegu kot je potreben zaradi varovanja Vašega računa in upoštevanja zakonskih določil z naše strani.

Uporaba storitev

 1. Storitve lahko uporabljate v okviru Vašega dobroimetja za transakcije pri trgovcih, ki uporabljajo navedeni sistem. Če Vaše razpoložljivo dobroimetje ne zadostuje za plačilo, Vam nekateri trgovci ne bodo omogočili kombinacije plačila s predplačniško kartico oz. računom, z drugimi načini plačila.
 2. Vaša kartica (razen Virtualne kartice) se lahko uporablja tudi za dvig gotovine na bankomatih in v bankah, ki zagotavljajo takšne storitve, v skladu z določili v Preglednici nadomestil in omejitev (pod pogoji upravljalca posameznega bankomata oz. banke), razen če Vas obvestimo drugače.
 3. Znesek transakcije in znesek provizije ali drugih stroškov, ki ste jih dolžni plačati, se bo odbil od Vašega razpoložljivega dobroimetja.
 4. Ko je transakcija odobrena je ni več mogoče preklicati. Znotraj EGP zagotavljamo plačilo na račun upravljalca trgovčevega računa v treh delovnih dneh, od vključno 01. jan. 2012 dalje, bomo zagotavljali plačilo v roku enega delovnega dne. Če je upravljalec trgovčevega računa lociran izven EGP bomo plačilo zagotovili v najkrajšem možnem času.
 5. Da bi Vas in nas zavarovali pred goljufijami, bodo trgovci in bankomati zahtevali elektronsko odobritev pred izvedbo vsake transakcije. Če trgovec ali bankomat ne moreta prejeti elektronske odobritve, lahko zavrneta Vašo transakcijo.
 6. Zavrnemo lahko odobritev vsake storitve, ki bi bila v nasprotju s temi Splošnimi pogoji oz. v kolikor utemeljeno sumimo, da ste Vi ali tretja oseba storili goljufijo ali nameravate storiti goljufijo ali kakršnokoli drugo nelegalno ali nedovoljeno uporabo storitev.
 7. Storitve so plačljive v skladu s Preglednico nadomestil in omejitev. Provizija za transakcijo se plača ob vsaki transakciji. Provizija za dvig gotovine se plača ob dvigu gotovine z uporabo vaše kartice na bankomatu. Dodatno lahko za dvig gotovine provizijo zaračuna tudi upravljalec bankomata oz. banka. Vaša odgovornost je, da preverite ali se zaračunavajo takšne provizije, ker njihovo povračilo po dvigu gotovine ni mogoče.
 8. Kjer je to dovoljeno lahko kot stranka zaprosite za do 3 dodatne kartice, ki bodo v uporabi s strani dodatnih imetnikov kartic na Vašem računu. Dodatni imetniki kartic, ki so Vaši otroci oz. otroci Vam zaupani v varstvo, morajo biti stari 13 let ali več. Dodatni imetniki kartic, ki niso Vaši ali Vam zaupani otroci, morajo biti stari 18 let ali več. Predpogoj za registracijo vsakega dodatnega imetnika kartice je, da Vi kot naša stranka potrdite, da mi ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za uporabo dodatne kartice s strani imetnika dodatne kartice, ki bi pomenila nezakonito transakcijo in/ali transakcijo, ki ni bila odobrena z Vaše strani. Po uspešni registraciji Vam bomo poslali dodatno kartico, za katero zaračunavamo določeno provizijo. Po prejemu dodatne kartice le to lahko izročite v uporabo imetniku dodatne kartice pod sledečimi pogoji:
  1. da ste mu zagotovili izvod teh splošnih pogojev (ki tako zavezujejo oba);
  2. da bo dodatno kartico uporabljala zgolj ta oseba;
  3. da boste Vi obdržali primarno kartico;
  4. da boste obvestili dodatnega imetnika kartice, da ste Vašo primarno kartico zadržali in ste tako še vedno upravičeni uporabljati račun;
  5. da nam boste zagotovili vse podatke potrebne za obvezni pregled stranke v skladu z določili zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.
 9. Kot stranka lahko zaprosite za do 3 dodatne kartice, ki so osebne kartice, za uporabo s strani imetnikov dodatnih kartic na Vašem računu, pod pogojem, da ste tudi sami imetnik osebne kartice. Vaša prošnja za dodatne osebne kartice za imetnike dodatnih kartic in posledično naša odobritev, sta pogojena z istimi zahtevami kot so navedene v točki 5.8, zgoraj.
 10. Vi kot stranka ostanete odgovorni za uporabo storitev in za plačilo vseh stroškov, ki bi jih povzročil(i) dodatni imetnik(i) kartic ter boste še naprej imetnik vseh sredstev že naloženih ali kasneje dodanih na Vaš račun. Uporaba kartice, ki je bila izdana za dodatnega imetnika kartice, bo pomenila, da je bil dodatni imetnik seznanjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja in jih je sprejel. Vi kot stranka še vedno odgovarjate za vse transakcije, dvige gotovine na bankomatih, provizije in druge stroške povzročene s strani dodatnega imetnika. Vsaka kartica pa ima poseben račun in ločeno stanje. Dodatna kartica je lahko preklicana s strani osnovnega imetnika kartice ali s strani dodatnega imetnika. Izgubo ali krajo lahko javi osnovni ali dodatni imetnik kartice.
 11. Dostop do storitev je lahko občasno prekinjen, npr. zaradi vzdrževalnih del na naših sistemih. V takšnih primerih kontaktirajte našo podporo uporabnikom na info@SmartPayCard.net ali preko klicnega centra na tel.št. +386 31 891 888, da nas obvestite o problemih, ki jih imate z uporabo kartice ali računa. Vsako težavo bomo poskušali čim prej odpraviti. Klici se lahko snemajo.
 12. V kolikor bo omogočeno, boste imeli možnost prenosa Vašega razpoložljivega dobroimetja z Vašega računa oz. kartice na drug(e) račun(e) oz. kartice. V kolikor nam boste naročili, da prenesemo sredstva z Vašega računa na drug račun, bo zahtevani znesek odvzet z Vašega računa in prenesen na drug račun po vašem navodilu. Za takšno transakcijo Vi plačate ustrezno provizijo.

Pogoji uporabe pri določenih trgovcih

 1. V določenih primerih lahko mi ali trgovec zahtevamo, da je Vaše razpoložljivo stanje večje od zahtevane transakcije. Npr. v restavraciji se lahko zahteva, da je Vaše razpoložljivo stanje za 15% večje od izstavljenega računa, da bi se lahko pokrila napitnina ali stroški storitve, odobreni z Vaše strani ali zahtevani s strani restavracije.
 2. 2V določenih primerih lahko trgovec zahteva potrditev, da bo Vaše razpoložljivo stanje zadostovalo za pokritje stroškov in zahteva blokado teh sredstev na Vašem računu; takšna situacija npr. lahko nastane ob najemu vozila. V takih primerih, ko trgovec zahteva predhodno avtorizacijo na vašem računu, ne boste imeli dostopa do teh sredstev, dokler plačilo temu trgovcu ne bo izvedeno oz. bo ta trgovec avtorizacijo odpoklical, kar lahko traja do 30 dni.
 3. V kolikor kartico uporabljate na bencinskih črpalkah, kjer je to omogočeno, se lahko zahteva predhodna avtorizacija za zneske nad 40 €. V kolikor ne boste uporabili celotnega v naprej odobrenega zneska, ali pa nimate razpoložljivega dobroimetja, se lahko zgodi, da bo odobreni znesek blokiran na vašem računu do 30 dni in ga boste lahko uporabili šele po izteku tega roka.
 4. Nekateri trgovci plačila z našimi storitvami ne sprejemajo. Vaša odgovornost je, da to v naprej preverite. Ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za primere, ko trgovec ne sprejme plačila preko naših storitev.

Upravljanje in varovanje Vašega računa

 1. Sami odgovarjate za Vašo kartico, uporabniško ime, osebno številko PIN in CVV2 ter gesla na računu. Ne delite varnostnih podatkov o Vaši kartici ali računu z nikomer.
 2. Vašo kartico, račun in uporabniško ime, geslo ter PIN številko morate varno hraniti. Ravnanje v nasprotju lahko vpliva na Vašo upravičenost zahtevati povračilo izgube, v primeru da dokažemo, da ste namenoma izdali varnostne podatke drugi osebi, da ste ravnali z goljufivim namenom, neupravičeno odlašali ali ravnali z veliko malomarnostjo. V vseh drugih primerih je Vaša odgovornost omejena, kot je to določeno v klavzuli o odgovornosti. To vključuje:
  1. zapomnite si PIN številko, takoj ko jo prejmete in uničite pošto oz. drugo sredstvo, s katerim Vam je bila sporočena;
  2. nikoli ne zapišite PIN številko na Vašo kartico ali karkoli kar običajno hranite s kartico;
  3. naj bo vaš PIN vedno tajen in ga ne uporabljajte, če vas kdo opazuje;
  4. Vaše PIN številke ne zaupajte drugim osebam, razen ustno (ne pisno) osebam, ki so pooblaščene v skladu s točko 5.8 za uporabo Vaše kartice oz. računa.
 3. Uporabnik kartic(e) mora podpisati v prostoru za podpis vsako fizično osebno kartico takoj po prejemu le te. V kolikor je z Vašo kartico omogočen dvig gotovine (točka 3.3), vam bomo po pošti ali na drug odobren način sporočili osebno številko (PIN) za uporabo kartice. To PIN številko boste potrebovali za dvig gotovine na bankomatu ali v banki. Za zagotavljanje varnosti kartice in dobroimetja na vaši kartici morate, na vsako pred-aktivirano kartico, ki ste jo kupili na prodajnem mestu, preko spleta ali preko SMSa, obvezno dodati svojo GSM kontaktno telefonsko številko. Za polno zaščito dobroimetja na vaši kartici mora imeti kartica vedno, kadar se je neposredno ne uporablja za plačevanje, status zaklenjena (locked), ki omogoča "samo polnitev", z uporabo storitve "Re-Lock".
 4. Če izgubite Virtualno kartico, ki ste jo kupili na prodajnem mestu v tiskani obliki, podatkov s kartice ni mogoče ponovno pridobiti.
 5. V primeru da PIN številko pozabite, jo je mogoče ponovno pridobiti preko SMS ali IVR sistema, pri tem vam lahko zaračunamo provizijo za obvestilo o pozabljeni PIN številki.
 6. Stranka mora izbrati varnostno vprašanje in odgovor nanj, ko zaprosi za osebno kartico. Varnostno vprašanje in odgovor boste potrebovali za sledeče storitve preko telefona:
  1. Spremembo vaših registriranih podatkov;
  2. Zahtevo za nadgradnjo kartice ali izdajo dodatne kartice (kadar je to na voljo);
  3. Obvestilo o vaši izgubljeni ali ukradeni kartici;
  4. Spremembo varnostnega vprašanja in odgovora;

  Za sledeče storitve preko interneta boste potrebovali številko vaše kartice in osebno številko PIN:

  1. Vpogled v vaše stanje;
  2. Vpogled v podatke o transakcijah;
 7. Kadar je osebna številka PIN napačno uporabljena tri krat to lahko pomeni avtomatično blokado računa. V takšnem primeru mora imetnik računa kontaktirati službo za podporo uporabnikom.
 8. Storitve lahko uporablja samo stranka ali imetnik dodatne kartice.
 9. Kartice ne smete izročiti drugi osebi ali ji dopustiti uporabe storitev. Kartico morate hraniti na varnem.
 10. Ravnanje v nasprotju z določili točke 7.2 lahko vpliva na Vašo upravičenost zahtevati povračilo izgube, v primeru da lahko dokažemo, da ste namenoma izdali varnostne podatke drugi osebi, da ste ravnali z goljufivim namenom, neupravičeno odlašali ali ravnali z veliko malomarnostjo. V vseh drugih primerih je Vaša odgovornost omejena kot je to določeno v tč. 14.
 11. V kolikor menite, da je nekdo nepooblaščeno izvedel za varnostne podatke vašega računa oz. kartice, nas morate o tem nemudoma obvestiti. V kolikor stranka javi krajo kartice, mora v takšnem primeru krajo prijaviti tudi lokalni policijski postaji. Imetnik kartice mora hraniti prijavo policiji oz. potrdilo o prijavi. Na podlagi prijave in po plačilu nadomestila za novo kartico, bo imetniku izdana nova kartica z novo osebno številko PIN.
 12. Strinjate se, da boste kartico, ki ji je potekla veljavnost ali je bila najdena po tem, ko je bilo javljeno da je izgubljena ali ukradena, prerezati na pol preko magnetnega traku.

Potrditev identitete

 1. Pri transakcijah, ki se opravljajo preko interneta, nekatere internetne strani zahtevajo vpis podatkov o vašem imenu in naslovu. V takih primerih navedite naslov, ki ste ga kot stranka nazadnje registrirali pri nas, kot naslov računa. Ta naslov je tudi naslov na katerega Vam bomo pošiljali vsa obvestila.
 2. Stranka nas mora v 7 dneh obvestiti o spremembi naslova ali katerikoli drugi spremembi kontaktnih podatkov. Obvestite nas lahko preko interneta ali tako, da kontaktirate našo podporo uporabnikom, kjer se od Vas lahko zahteva, da spremembo javite tudi v pisni obliki. V kolikor stranka spremembe ne sporoči zaradi neupravičenega odlašanja, velike malomarnosti ali goljufivega namena, odgovarja za vsakršno škodo. Nov naslov imetnika računa moramo preveriti, zato bomo od Vas lahko zahtevali določena potrdila oz. dokazila.
 3. Pridržujemo si pravico, da lahko vsak čas preverimo Vašo identiteto in Vaš naslov (npr. z zahtevo po predložitvi ustreznega dokumenta), zaradi preprečevanja goljufij in pranja denarja. Pooblaščate nas tudi, da ob sami prijavi, kot tudi v bodoče, kadarkoli preverimo Vašo identiteto s pomočjo elektronsko dostopnih podatkov ali preko pooblaščenih tretjih oseb.

Obvestila o stanju

Pisnih obvesti o stanju na Vašem računu Vam ne bomo pošiljali, razen v kolikor posebej zaprosite za takšno storitev. Stanje na Vašem računu pa lahko preverite ob vsakem času preko interneta ali SMS/IVR storitve. Internetna storitev je brezplačna, preko interneta pa se lahko naročite na različne oblike poročil. Za pisna poročila zaračunavamo nadomestilo, kot je to razvidno iz Preglednice nadomestil in omejitev.

Odpoved

 1. Vsaka stranka lahko kadarkoli zahteva odpoved naših storitev z zahtevo po odjavi preko elektronske pošte na info@smartpaycard.net, s katero nas obvestite o Vaši želji po prekinitvi in zahtevate povračilo neizrabljenih sredstev. Elektronsko sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob registraciji Vašega računa, lahko pa nas tudi pokličete s telefonske številke, ki je bila uporabljena ob aktivaciji kartice. Naša služba za podporo uporabnikom bo prekinila vsakršno nadaljnjo uporabo storitev na Vašem računu, najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve.
 2. Ko bomo z Vaše strani prejeli vse potrebne podatke (vključno s tistimi potrebnimi za pregled stranke) in bodo opravljene vse transakcije vključno s stroški in provizijami, bomo stranki povrnili preostalo razpoložljivo stanje zmanjšano za naše stroške oz. provizije, pod pogojem da:
  1. Niste ravnali z goljufivim namenom ali z veliko malomarnostjo ali na tak način, da upravičeno sumimo na goljufijo ali veliko malomarnost; in
  2. Nismo zavezani zadržati Vaših sredstev na podlagi zakonskega ali podzakonskega akta, zahteve policije, sodišča ali drugih državnih organov.
 3. Če imetnik kartice le to odpove pred iztekom veljavnosti, za vračilo sredstev zaračunamo nadomestilo kot to izhaja iz Preglednice nadomestil.
 4. Po odpovedi je Vaša dolžnost, da kartice uničite.
 5. Če bomo po vračilu Vašega razpoložljivega stanja prejeli zahtevo po plačilu transakcije, ki je bila opravljena predhodno ali zahtevo za plačilo stroškov oz. provizije v zvezi z uporabo Vaših kartic ali prejmemo zavrnitev predhodno odobrene transakcije, Vas bomo o tem obvestili, Vi pa ste nam celoten znesek na zahtevo dolžni povrniti najkasneje v roku 5 delovnih dni po prejemu zahteve.

Pravica do odstopa

Od tega dogovora imate pravico predhodno odstopiti pod sledečimi pogoji:

 1. V kolikor ste naše storitve naročili po pošti, internetu, faxu, digitalno ali po elektronski pošti (na daljavo), Vam je na voljo čas za premislek v roku 14 dni od uspešne registracije Vašega računa; v tem času lahko odstopite od dogovora in odpoveste naše storitve brez plačila provizije, zgolj proti plačilu razumnih stroškov, ki bi nastali na naši strani za opravljene storitve pred odpovedjo. O odpovedi nas morate pisno obvestiti na naslov Smartpaycard, Dunajska 156, 1000 Ljubljana znotraj 14 dnevnega roka in v tem času storitev ne smete uporabljati. Odpoved mora vsebovati dokazilo o tem, na kakšen način ste pridobili kartico. Storitve bomo odpovedali, razpoložljiva sredstva na računu pa Vam bomo povrnili. Pridržujemo pa si pravico, da sredstva preden jih povrnemo zadržimo do 30 delovnih dni od prejema Vaše odpovedi, da se prepričamo, da ni bila opravljena nikakršna transakcija. Če ste za nakup oz. naložitev računa in kartice uporabili kreditno ali plačilno kartico bomo sredstva zadržali razumno dolgo, da se izognemo plačilu stroškov na Vaši kreditni ali plačilni kartici.
 2. Po preteku roka, v katerem imate pravico do odstopa, lahko od dogovora odstopite le na način in pod pogoji opisanimi v tč. 10 zgoraj.

Iztek veljavnosti in poplačilo

 1. Rok veljavnosti Vaše kartice je odtisnjen na kartici. Sredstva na Vašem računu po preteku veljavnosti zadnje izdane kartice ne bodo več dostopna ("Rok veljavnosti").
 2. Po preteku veljavnosti kartic(e) ne smete več uporabljati.
 3. Če kartici poteče rok veljavnosti preden ste izkoristili vsa sredstva na računu, lahko najmanj 14 dni pred potekom veljavnosti kontaktirate službo za podporo uporabnikom in proti plačilu zaprosite za nadomestno kartico (kjer je tako navedeno).
 4. Ne glede na rok veljavnosti lahko zaprosite za povračilo sredstev na Vašem računu, s tem da nas kontaktirate kadarkoli v roku 6 letih od datuma, ko je kartici potekel rok veljavnosti. Po izteku tega obdobja vaših sredstev ne bo več mogoče povrniti, v skladu z drugo direktivo o elektronskem denarju.
 5. V kolikor bo Vaš zahtevek za vračilo sredstev na računu podan v 12 mesecih po izteku veljavnosti kartic(e), vam za vračilo ne bomo zaračunali nadomestila. V kolikor boste zahtevek podali po 12 mesecih po izteku veljavnosti kartice oz. pred iztekom veljavnosti pogodbe, vam lahko zaračunamo nadomestilo za vračilo sredstev iz Preglednice nadomestil.RRok veljavnosti kartic imetnikov dodatnih kartic izteče istočasno kot rok veljavnosti primarne kartice.
 6. Pridržujemo si pravico, da vam za pretečeno kartico izdamo nadomestno kartico, tudi če zanjo ne boste zaprosili. V takšnem primeru se točka 12.3 ne uporablja. Če za nadomestno kartico niste zaprosili, vam ne bomo zaračunali nadomestila za novo kartico, kot je določeno v Preglednici nadomestil in omejitev.
 7. Pridržujemo si popolno pravico, da poravnamo, prenesemo oz. zaračunamo kakršnekoli zneske na računu ali karticah, ki nam jih dolgujete iz naslova stroškov in niso bili poravnani pravočasno.

Ukinitev oz. blokada Vašega računa

 1. Uporabo naših storitev Vam lahko ukinemo z 2 mesečnim odpovednim rokom.
 2. V kolikor bi se izkazalo za potrebno, lahko ukinemo ali za določen čas blokiramo uporabo naših storitev, brez predhodnega obvestila:
  1. V primeru, da pride do napak pri procesiranju podatkov;
  2. V kolikor utemeljeno verjamemo, da ste ali boste naše storitve uporabili v nasprotju s tem dogovorom ali, da boste to omogočili tretjim osebam ali da ste oz. boste storili kaznivo dejanje;
  3. V kolikor bi razpoložljivim sredstvom grozila goljufija ali neupravičena uporaba;
  4. V kolikor bi posumili, da ste nam podali lažne oz. zavajajoče podatke;
  5. Po nalogu ali priporočilu policije ali drugega pristojnega državnega organa ali institucije.
 3. Vse stroške transakcij in z uporabo Vaše kartice povezane stroške nastale po podani odpovedi v skladu s točko 13.1 , nam morate nemudoma povrniti.
 4. Ponudnik storitve ima pravico odpovedati storitve brez predhodnega obvestila, kadar imetnik kartice na računu nima zadostnih sredstev za poravnavo mesečnih obveznosti trikrat v obdobju treh mesecev. V takšnem primeru ponudnik storitve lahko odpove in račun zapre.

Izguba ali kraja Vaše kartice

 1. Za zaščito Vaših sredstev ste odgovorni, enako kot za svojo gotovino.
 2. V primerih, ko je kartica izgubljena ali ukradena, ali sumite, da kartico uporablja nekdo brez Vašega dovoljenja, nas morate kontaktirati kakor hitro mogoče. Kartico bomo takoj preklicali. Povrnili vam bomo zneske transakcij, za katere bomo ugotovili, da so bile opravljene brez vaše privolitve, pod pogojem, da ste kartico in račun varno hranili. Če se izkaže, da je bila sporna transakcija odobrena z vaše strani oz. da kartice in računa niste ustrezno varovali, vam zneskov transakcij ne bomo povrnili.
 3. V primerih, ko Vam je kartica ukradena, ali je izgubljena, ali menite, da nekdo dostopa do storitev brez Vašega dovoljenja oz. je Vaša kartica poškodovana ali ne deluje pravilno:
  1. nas morate nemudoma kontaktirati in nas obvestiti o številki Vašega računa ali kartice in o Vašem uporabniškem imenu oz. geslu ali drugih podatkih, ki bi omogočali zadostno identifikacijo, da se prepričamo da govorimo z vami; in
  2. v kolikor pridobimo soglasje stranke za zaprtje računa, bomo imetniku kartice izdali nadomestno kartico z ustreznim novim računom, na katerega bodo prenesena razpoložljiva sredstva zaprtega računa.
 4. Odgovorni boste za kritje prvih izgub do maksimalne višine 150 EUR, ki izhajajo iz katerekoli neodobrene transakcije, ki je bila izvršena pred prijavo kraje ali izgube Če se v postopku preverjanja sporne transakcije izkaže, da ste transakcijo odobrili Vi, ali ste ravnali z goljufivim namenom ali s hudo malomarnostjo (npr. niste izpolnili svojih obveznosti v zvezi z varnim hranjenjem kartice in podatkov o kartici) si dovoljujemo povrniti predhodno vračilo sredstev. Pri tem finančno odgovarjate za izgubo, ki smo jo pretrpeli zaradi takšnega načina uporabe vaše predplačniške kartice. Lahko vam tudi zaračunamo stroške postopka preverjanja sporne transakcije. Ne boste odgovorni za nobeno škodo storjeno po prijavi izgube ali kraje kartice, razen če upravičeno ugotovimo, da ste ravnali v skladu s členom 16.1.f – v tem primeru ste odgovorni za celotno storjeno škodo.
 5. Ne boste bili odgovorni za nobeno izgubo, ki nastane po tem, ko ste nas obvestili o kraji ali izgubi, razen če utemeljeno sumimo, da ste ravnali s hudo malomarnostjo.
 6. Ko prejmemo obvestilo o izgubi ali kraji, bomo v najkrajšem možnem času prekinili uporabo storitev, da bi omejili nastanek nadaljnje škode. Izvedba potrebnih ukrepov za preprečitev zlorabe storitev je mogoča le, če nas obvestite o številki računa ali kartice in varnostnem vprašanju in odgovoru nanj oz. nam sporočite zadostne podatke potrebne za Vašo identifikacijo in identifikacijo Vašega računa.
 7. Vse informacije v zvezi z zlorabo računa nam morate sporočiti pisno v treh delovnih dneh in nam dostaviti dokumentacijo povezano z zlorabo na naslov: SmartPayCard, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Nadomestna kartica bo poslana na Vaš zadnji registrirani naslov. V kolikor nam ne sporočite pravilnega naslova, Vam zaračunamo nadomestilo za izdajo nadomestne kartice.
 8. V kolikor naknadno najdete izgubljeno oz. ukradeno kartico, morate najdeno kartico nemudoma uničiti, tako da jo prerežete na pol preko magnetnega traku.
 9. Zavezujete se, da boste pomagali našemu osebju, uradnim organom in policiji v primeru, da je Vaša kartica izgubljena, ukradena oz. v primerih ko sumimo, da prihaja do zlorabe storitev.
 10. Ponudnik storitve bo vse spore obravnaval v roku 15 dni od prejema obvestila o sporu.

Stroški in tuja valuta

 1. Naše storitve so plačljive, stroški so določeni v Preglednici nadomestil in omejitev in so Vaša obveznost. Stroški so odvisni od storitev, ki jih uporabljate in se občasno lahko spremenijo, vse v skladu s Preglednico.
 2. Za vsakršni DDV oz. druge davke ter stroške, ki bi nam jih dolgovali, bomo bremenili dobroimetje na Vašem računu. V kolikor razpoložljivo dobroimetje tega ne bo dopuščalo oz. bodo DDV, oz. drugi davki in stroški višji od Vašega razpoložljivega dobroimetja, nam morate tako nastali dolg takoj povrniti.
 3. V kolikor boste naše storitve uporabljali v valuti, ki se razlikuje od valute, v kateri je Vaše dobroimetje, bo od Vašega dobroimetja odbit znesek v višini, ki ustreza višini transakcije preračunano v valuto Vašega računa po menjalnem tečaju Mastercard na dan bremenitve. Menjalni tečaj se lahko uporabi brez predhodnega obvestila. Več informacij lahko pridobite na internetni strani ponudnika Mastercard.

Naša odgovornost

 1. Upoštevajoč določila točk 16.2 in 12.1:
  1. nobena stranka ne odgovarja drugi za neposredno ali posredno izgubo ali škodo (vključno, brez omejitev, za izgubo posla, izgubo na dobičku ali prihodku), nastalo v zvezi s tem Dogovorom, ne za pogodbeno, ne izven pogodbeno škodo (vključno z malomarnostjo), ne zaradi kršitve zakonskih dolžnosti ali drugih dejanj;
  2. stranki ne odgovarjamo:
   1. v kolikor uporaba naših storitev ni mogoča iz razlogov navedenih v točkah 4 in 10;
   2. za kakršnokoli napako ali nezmožnost uporabe naših storitev, ki v razumnih mejah presega zmožnosti naše kontrole, vključno s pomanjkanjem razpoložljivega dobroimetja ali zaradi napak in pomanjkljivosti sistemov za obdelavo podatkov;
   3. če trgovec ne sprejme plačila ali ne prekliče avtorizacije oz predhodne avtorizacije;
   4. za blago in storitve nakupljene z Vašo kartico;
   5. za kakršnokoli izgubo, prevaro ali krajo, ki je sporočena po 30 dneh od dne dogodka;
   6. v primerih ko ste Vi ali imetnik dodatne kartice nerazumno odlašali, ravnali z goljufivim namenom ali veliko malomarnostjo (vključno s primeri, ko škoda nastane, ker nas niste pravočasno obvestili o Vaših pravilnih osebnih podatkih).
 2. V skladu z zakonodajo in pod pogoji iz točke 12.1 , je naša popolna odgovornost na podlagi tega Dogovora omejena, kot sledi:
  1. V kolikor Vaša kartica ne bi delovala zaradi napake na naši strani, je naša odgovornost omejena na zamenjavo kartice oz. po vaši izbiri, na povračilo razpoložljivega dobroimetja;
  2. V kolikor bi bil Vaš račun po naši krivdi neupravičeno bremenjen, je naša odgovornost omejena na povračilo neupravičeno odvzetega zneska; in
  3. V vseh drugih primerih naših napak je naša odgovornost omejena na povračilo razpoložljivega dobroimetja.
 3. Določbe tega Dogovora ne omejujejo ali izključujejo odgovornosti stranke v primeru smrti ali telesne poškodbe, ki bi nastala zaradi velike malomarnosti ali namenoma.
 4. Nobena stranka ne odgovarja za dejanja oz. s svojimi dejanji ne krši tega dogovora, v kolikor ne ravna oz. ne ravna pravočasno v skladu s tem Dogovorom, takšno njeno dejanje pa je posledica okoliščin na katere nima vpliva in je stranka ravnala s potrebno skrbnostjo.

Spori o plačilu

 1. V kolikor menite, da je bil Vaš račun neupravičeno bremenjen oz. se želite pritožiti, nas morate o tem nemudoma obvestiti:
  1. Zahtevek za povračilo sredstev neodobrene transakcije mora biti podan v roku 8 tednov od dneva, ko je bil znesek trgan z računa. V roku 10 dnih od prejema zahtevka o povračilu bomo bodisi povrnili celoten znesek ali pa bomo navedli obrazložitev za zavrnitev povračila. Zahtevek za povračilo neodobrenih oz. nepravilno izvedenih transakcij mora biti oddan brez odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 13 mesecih od datuma transakcije. Če z utemeljitvijo zavrnitve povračila oz. z rezultatom zahtevka niste zadovoljni, lahko oddate pritožbo oz. se obrnete na pritožbeni organ, kot opisano v poglavju Pritožbe.
  2. Transakcija se šteje kot neodobrena, če niste dali svojega soglasja za opravljene transakcije. Če menite, da je bila transakcija opravljena brez vašega dovoljenja, se obrnite na nas.
  3. Pritožbe bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom, katerega kopijo lahko dobite na zahtevo.
 2. Prizadevamo si, da našim strankam zagotovimo lahek dostop do klicnega centra in podpore uporabnikom, ki sprejme, razišče in odgovori na vse pritožbe.
 3. Vse pritožbe obravnavamo resno in cenimo priložnost, ki nam je dana, da ocenimo in izboljšamo način poslovanja ter izpolnimo pričakovanja strank. Nas glavni cilj je rešiti vaše morebitne pritožbe hitro in učinkovito, zato smo sprejeli naslednje korake:
 4. Primarno bo vaša komunikacija potekala preko centra za pomoč uporabnikom. Predvidoma bo ekipa, ki skrbi za podporo uporabnikom, na vašo pritožbo odgovorila v petih delovnih dneh.
 5. Če ste prejeli odgovor centra za pomoč uporabnikom in z odgovorom niste zadovoljni, se obrnite neposredno na Odgovorno osebo za pritožbe, Prepaid Financial Services Limited, 5. nadstropje, Langham House, 302-308 London W1B 3AT, pisno preko elektronske pošte na naslov complaints@prepaidfinancialservices.com.
 6. Če se uradnik za pritožbe ne more takoj odzvati na vašo pritožbo, boste prejeli potrdilo o prejemu pritožbe, hkrati pa bo sprožen postopek preiskave. Predvidoma boste prejeli odgovor z ugotovitvami v štirih tednih.
 7. Če Odgovorna oseba za pritožbe v podjetju Prepaid Financial Services Limited vaše pritožbe ne bo mogla rešiti in jo želite eskalirati naprej, se obrnite na Financial Ombudsman Service at South Key Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Podatki o Financial Ombudsman so na voljo na www.financialombudsman.org.uk.
 8. Predložiti nam morate vsa dokazila in podatke potrebne za obravnavanje zahteve v pisni obliki.
 9. V kolikor se bo v postopku izkazalo, da smo Vam znesek neopravičeno odtegnili z vašega dobroimetja, Vam bomo takšen znesek povrnili. V kolikor bi se naknadno izkazalo, da je bil odtegljaj pravilen, lahko za ta znesek ponovno bremenimo vaše dobroimetje. V kolikor vaše dobroimetje takrat ne bo zadostovalo za ponovno bremenitev, na morate takšen znesek na poziv takoj plačati..
 10. V sporih med strankami in trgovci, v kolikor nam dokažete, da ste storili vse v vaših močeh, da bi spor rešili s samim trgovcem, bomo poskušali pomagati v razumnih mejah. V takšnih primerih Vam za posredovanje lahko zaračunamo provizijo, kot je določena v Preglednici nadomestil in omejitev. V kolikor se izkaže, da spora, ki se nanaša na plačilo s kartico, s trgovcem ni moč rešiti, odgovarjate za plačilo transakcije, spor pa boste morali rešiti neposredno s trgovcem.

Osebni podatki

 1. Upravljalec vaših osebnih podatkov smo mi in bomo upravljali in uporabljali Vaše osebne podatke, ki nam jih boste sporočili v zvezi z Vašim računom, za upravljanje Vašega računa in zaradi zagotovitve storitev povezanih z Vašim računom v skladu s tem dogovorom in zakonodajo.
 2. Vaše osebne podatke lahko preverimo pri drugih organizacijah in pridobimo nadaljnje informacije o vas z namenom preverjanja Vaše identitete in zaradi obveznega pregleda stranke v skladu z določili zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja. Podatki o naših poizvedbah bodo zavedeni v Vaši datoteki. Zaradi izvajanja naših obveznosti in pravic po tem Dogovoru lahko Vaše osebne podatke posredujemo določenim tretjim osebam (vključno z obdelovalci podatkov), vključno s tistimi lociranimi izven Evropske Unije, kjer se lahko uporabljajo drugačni standardi varovanja podatkov. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo na podlagi zakona ali na zahtevo pristojnega organa.
 3. S pristopom k tem Splošnim pogojem, potrjujete seznanitev in sprejmete navedeni način obdelave podatkov.
 4. Pravico imate do vpogleda v podatke, ki jih imamo o Vas (za kar vam lahko zaračunamo nadomestilo) in da jih popravite, v kolikor so netočni oz. nepopolni.
 5. Potrjujete tudi seznanjenost in sprejemate naš Pravilnik o zasebnosti (z vsemi spremembami in dodatki).
 6. V kolikor se boste odločili za sprejemanje oglasnih obvestil preko SMS ali elektronske pošte, se pridržujemo pravico, da te podatke sporočimo tretjim osebam, tako da Vam bodo lahko osebno po telefonu ali elektronski pošti ponujale blago in storitve.

Spremembe Splošnih pogojev

Najnovejša verzija Splošnih pogojev poslovanja je vedno dostopna na naši spletni strani www.smartpaycard.net. Splošne pogoje lahko dopolnimo ali spremenimo (vključno s Preglednico nadomestil in omejitev). Obvestilo o spremembi bo objavljeno na internetni strani oz. posredovano uporabniku po elektronski pošti ali mobilni napravi vsaj dva meseca pred spremembo. V kolikor z uporabo naših storitev nadaljujete po preteku 2 mesecev od objave ali prejema obvestila, s tem potrdite seznanjenost s spremenjenimi Splošnimi pogoji in potrdite, da jih sprejemate. V kolikor ne želite da vas spremenjeni Splošni pogoji zavezujejo, morate takoj prenehati z uporabo naših storitev, v skladu z določili o odstopu.
Če zaradi sprememb Splošnih pogojev poslovanja naših storitve ne želite več uporabljati imate pravico do odstopa, pri čemer vam bodo vaša sredstva povrnjena brez nadomestila.

Druge določbe

 1. Naše pravice in obveznosti v skladu s tem Dogovorom lahko prenesemo na tretjo osebo (vključno zaradi združitve, poravnave, ali pripojitve celotnega poslovanja ali dela, ki je povezan s poslovanjem oz. premoženjem po tem Dogovoru) z obvestilom, ki bo podano v roku 2 meseca pred spremembo. Takšna sprememba ne bo negativno vplivala na vaše pravice in obveznosti po tem Dogovoru.
 2. Namen teh določil ni, da bi jih uporabljale tretje osebe, ki niso stranke Dogovora, razen Sistemov in njihovih podružnic, ki lahko uveljavljajo pravice, ki jim po tem Dogovoru pripadajo.
 3. Opustitev ali dopustitev, ki bi Vam jo priznali v posameznem primeru, ne more vplivati na naše pravice ali Vaše obveznosti določene s tem dogovorom.
 4. Stranka in imetniki dodatnih kartic se obvezujejo, da storitev ne bodo uporabljali protipravno in da nam bodo povrnili vso škodo, ki bi nastala zaradi takšnega nedopustnega ravnanja.
 5. Ta Dogovor in ostali dokumenti, na katere se sklicuje, predstavljajo popoln dogovor med strankami in nadomeščajo vsak predhodni dogovor med strankami, ki bi se nanašal na pravice in obveznosti zajete v tem Dogovoru.
 6. Za potrebe tega dogovora, Splošnih pogojev poslovanja, in komunikacijo v okviru tega dogovora, se lahko uporablja angleški ali slovenski jezik.
 7. V kolikor ne poravnate svojih obveznosti po tem dogovoru, ste odgovorni tudi za plačilo sodnih stroškov, ki bi nam nastali s sodno izterjavo plačila.
 8. Prepovedana je preprodaja Smartpaycard kartic.

Varstvo sredstev

Vaša sredstva so varovana na podlagi zakona. V primeru postopka zaradi insolventnosti nad Prepaid Financial Services Limited so vaša sredstva zaščitena pred zahtevki upnikov.

Pravna podlaga

Storitve, kartica in račun so plačilni produkti in ne depozit, kredit ali bančne storitve in kot takšne niso krite po sistemu zajamčenih vlog, zato lahko v primeru postopka zaradi insolventnosti nad Prepaid Financial Services Limited izgubite vaš elektronski denar.

 1. V okviru zakonsko dopustnih možnosti in brez vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik, se za ta dogovor in vse spore in zahtevke, ki bi nastali na podlagi ali zaradi tega dogovora, njegove vsebine ali oblike, (vključno z ne pogodbenimi spori in zahtevki) ter razlago dogovora uporablja Slovensko pravo in stranke dogovorijo izključno pristojnost slovenskih sodišč.

Priloga 1

Preglednica nadomestil in omejitev.

  STROŠKI UPORABNIKA / PRODUKT SIMPLE PREMIUM ONLINE
  PRIDOBITEV, AKTIVACIJA, PREGLED STRANKE
1 Aktivacija vrednotne kartice 
oo 1 € do 25 € 
nad 25 €

2 € 
3 €

-

-
2 Aktivacija fizične kartice - 5 € -
3 KYC Postopek pregleda stranke za potrebe dviga limita - 10 € 10 €
4 Dostava kartice po pošti - Po ceniku pošte
(min 2 €)
-

 

  POLNJENJE IN DODATNO POLNJENJE SIMPLE PREMIUM ONLIINE
5 Vsaka polnitev 1 € 1 € 1 €
6 Dodatno k točki 5, za polnitve na POS:
prva vrednost med 0,01 – 25 € 
prva vrednost med 25,01 – 100 € in 
vsaka dodatna vrednost med 0,01 – 100 €

Brezplačno 
1 €
1 €

Brezplačno
1 €
1 €

Brezplačno  
1 €
1 €
7 Preko interneta s plačilno kartico (Maestro...) - 2 %, min 1 € 2 %, min 1 €
8 Preko interneta s kreditno kartico (Mastercard ...) - 4 %, min 2 € 4 %, min 2 €
9 Plačilo z MONETO, dodatno k točki 5:
vrednost med 0,01 – 25 € / vsaka dodatna vrednost med 0,01 € – 25 €
Brezplačno / 1 € Brezplačno / 1 € Brezplačno / 1 €

 

  UPORABA IN PLAČILA SIMPLE PREMUIM ONLINE
10 Plačilna transakcija 3D SECURE (samo KYC) - 0,10 € 0,10 €
11 Mesečna naročnina Brezplačno prvih 12 mesecev / 2 € 1 € 1 €
12 Nadomestilo pri plačilih v valuti, ki ni EUR 2 % 2 % 2 %
13 Dvig gotovine na bankomatih v SLO - 1,5 € -
14 Dvig gotovine na bankomatih izven SLO - 1 %, min 2 € -
15 Internetni / SMS prenos sredstev med KYC karticami - Brezplačno Brezplačno
16 Zavrnitev transakcije 0,10 € 0,10 € 0,10 €
17 Nadomestilo za povračilo sredstev ob odpovedi ali po zapadlosti 15 € 15 € 15 €
18 Chargeback 25 € 25 € 25 €

 

  POIZVEDBE IN PONUDBE SIMPLE PREMIUM ONLINE
19 PIN koda ob aktivaciji / ponovna dostava PIN kode Brezplačno / 1 € Brezplačno / 1 € Brezplačno / 1 €
20 SMS poizvedba o stanju, začasna prekinitev, deblokada, obvestilo o PIN številki, aktivacija, prenos sredstev med karticami 0,12 € 0,12 € 0,12 €
21 Klic podpori uporabnikom(na klic/min) Brezplačno Brezplačno Brezplačno
22 IVR poizvedba o stanju, deblokada Brezplačno / 0,5 € Brezplačno / 0,5 € Brezplačno / 0,5 €
23 Zamenjava izgubljene kartice (KYC nadgradnja ni vključena) - 5 € -
24 Mesečni izpisek stanja poslan na vaš naslov - 2,5 € 2,5 €

Cene so lahko nižje od navedenih brez spremembe cenika.

 

  OMEJITVE SDD FULL KYC
Polnitev    
25 Omejitev vrednosti posamezne polnitve na prodajnem mestu 250 € 1.000 €
26 Omejitev vrednosti posamezne polnitve na prodajnem mestu 250 € 1.000 €
27 Omejitev vrednosti polnitve 250 € 1.000 €
28 Dnevna omejitev števila polnitev 1* 3*
29 Mesečna omejitev skupne vrednosti polnitve 250 € 15.000 €
30 Letna omejitev skupne vrednosti polnitve 250 € 50.000 €
31 Omejitev vrednosti polnitve s plačilno ali kreditno kartico NA 500 €
32 Dnevna omejitev vrednosti polnitve pri prenosu sredstev na drugo kartico NA 1.000 €
33 Skupna omejitev vrednosti polnitev 250 € 100.000 €***
Uporaba    
34 Omejitev vrednosti posamezne transakcije 250 € 15.000 €
35 Največje število plačil dnevno 10 10
36 Dnevna omejitev dviga gotovine na bankomatu

100 &euro
(skupna omejitev
v času veljavnosti kartice)

500 €
37 Največje število dvigov na bankomatu na dan 3 3
Status    
38 Najvišja vrednost dobroimetja 250 € 15.000 €
39 Rok veljavnosti (od meseca izdelave kartice) 36 mesecev 36 mesecev

* Vsota dnevnih polnitev je omejena z maksimalnim polnjenjem na dan.
** Prenos sredstev med karticami, kjer pregled podatkov o uporabniku še ni bil opravljen (Simple, Premium, Online brez KYC) ni dovoljen. Predlagamo, da, za prenos sredstev med karticami, ki pripadajo različnim uporabnikom, preverite možnosti, ki jih omogočajo FULL KYC Premium kartice (glej cenik in tabelo omejitev).
*** Imetniki kartic bodo lahko naproseni, da nam posredujejo dokazilo o izvoru denarja.
**** Popravek tiskarske napake zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

 

"-" storitev ni na razpolago

Omejitve se lahko spremenijo glede na splošne pogoje. Lahko obstajajo tudi omejitve, ki niso naštete.

Distributer storitve izvaja v okviru splošnih pogojev za uporabo eDenarnice: http://www.edenar.net/si/spp.wlgt oziroma http://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?id=163, ki veljajo kot dodatek k tem splošnim pogojem.

Izvajalec hrani podatke o naročnikih in uporabnikih skladno z veljavno zakonodajo, do izpolnitve pogodbenih obveznosti oziroma do 10 let po zaključku poslovnega sodelovanja.

 

Arhiv