Beta

Nakup in polnjenje kartic SmartPayCard z SMS (in z Moneto)

Za uporabnike Android pametnih telefonov je Google Play na voljo pametna aplikacija eDenarnica za upravljanje in nadzor kartic.

Zelo pomembno: 

Veljavnost kartic

Brezimenske fizične kartice PREMIUM, ki jih lahko naročite ali kupite na prodajnih mestih veljajo do vključno 05/19.

ReLock

Premium kartice se samodejno varnostno zaklenejo v roku 30 minu po polnitvi, kar pomeni, da je omogočena le polnitev. Za časovno omejeno odobritev uporabe kartice za plačevanje (za 30 min), je potrebno predhodno vedno poslati na št. 386 31 891 888 SMS z vsebino RELOCK [zadnje 4 številke kartice]

Če ne želite, da se kartica Premium ponovno samodejno varnostno zaklene, lahko na številko pošljete SMS z vsebino UNLOCK [zadnje 4 številke kartice], a pri tem uporabnik kartice v celoti prevzame odgovornost za vse transakcije, vključno za morebitne nepooblaščene transakcije s strani tretje osebe. 

Polnitev kartice

Pred izvedbo polnitve eDenarnice ali kartice vas lahko pozovemo k predložitvi ustrezne dokumentacije. Uporabnik kartice mora biti polnoletna oseba (18 let) ali priložiti soglasje skrbnika. 

Nakazovanje dobroimetja na kartico ali eDenarnico, ki ni vaša, je prepovedano. 
Prepovedana je uporaba kartic ali eDenarnice za prejemanje nakazil zaradi prodaje opreme ali storitev ali prejemanja nakazil s strani tretje osebe. 

Strošek morebitne prekinitve postopka polnitve in vračila sredstev na TRR znaša 25€. Pred povrnitvijo sredstev lahko zahtevamo uspešno zaključitev postopeka FULL KYC.

Prenos dobroimetja

Dovoljena je podaritev kartice Simple, ki jo kupite na prodajnem mestu. Veljajo omejitve SPP in veljavne zakonodaje. 

Za prenos dobroimetja s kartice Premium na kartico Premium drugega uporabnika lahko uporabite postopek prenosa sredstev. Postopek prenos sredstev se začne v področju za pregled dobroimetja na kartici. Pred pričetkom postopka prenosa sredstev mora biti obvezno uspešno zaključen postopek registracije uporabnikov obeh kartic (FULL KYC). 

Kartica za podjetje

Podjetja, ki uporabljajo kartice SmartPayCard morajo, pred nakazilom sredstev na kartico, obvezno uspešno zaključiti postopek KYB - registracijo podjetja kot uporabnika. Pred uspešno zaključitvijo postopka sredstev ni mogoče sprostiti v uporabo. 

Kartico SmartPayCard kupite ali polnite z SMS tako, da na 031 891 888 pošljete SMS sporočilo z naročilom. 
V povratnem SMS sporočilu prejmete kartico oz. potrdilo polnitve. 

 1. Polnitev obstoječe PREMIUM kartice z 49 EUR, z SMS sporočilom na +386 31 891 888:

  POLNI [zadnje 4 številke kartice] 49 
     
 2. Nakup nove SIMPLE ali PREMIUM virtualne kartice z 49 EUR dobroimetja, z SMS sporočilom na +386 31 891 888:

  SIMPLE 49
  PREMIUM 49
 3. Kartice se izdajo ali polnijo prioritetno v breme stanja v vaši eDenarnici. 
  Če v vaši eDenarnici ni dovolj dobroimetja lahko potrdite doplačilo z Moneto
  z USSD kodo: *188# [kliči] 
   
 4. Kartico SmartPayCard oz. potrdilo o polnitvi prejmete v SMS sporočilu takoj po potrditvi plačila.


Za stanje dobroimetja na vaši kartici ali v vaši eDenarnici pošljite SMS sporočilo na +386 31 891 888:

STANJE
 ali
STANJE [zadnje 4 številke kartice]

Storitev doplačila z Moneto je na voljo v vseh omrežjih mobilnih operaterjev, kjer je na voljo storitev Moneta.
Preko SMSa lahko kupite le Virtualne kartice. Kartice v fizični obliki lahko kupite na prodajnih mestih ali z dostavo po pošti.

Naročilo kartice

Za nakup kartice SmartPayCard Simple, pošljite SMS z vsebino SIMPLE [znesek] na +386 31 891 888.

Primer naročila kartice SmartPayCard Simple za 50 EUR

Na primer, za nakup kartice SmartPayCard Simple v vrednosti 50 EUR, pošljite SMS z vsebino

SIMPLE 50

na številko

+386 31 891 888
   

Potrditev naročila

Nakup se opravi iz dobroimetja na vašem članskem portalu. V kolikor je vaš članski račun prazen ali pa dobroimetje ne zadošča za celoten nakup, boste prejeli SMS sporočilo za potrditev nakupa (v celoti ali za manjkajoči znesek) z Moneto (doplačilo za uporabo Monete se obračuna le na del plačila, ki je bil opravljen z Moneto).

Potrditev naročila

S številke 1919 boste prejeli SMS sporočilo, da potrdite nakup tako, da vtipkate *188# in pritisnete tipko [kliči] (če z vašim telefonom kupujete kartice prvič, si prosim preberite razdelek Zakasnitev prvega naročila).

Vtipkajte

*188#

in pritisnite tipko

[kliči]
   

Telefon bo poslal USSD zahtevo in vas obvestil o uspešnosti izvedbe zahteve, s številke 4848 pa boste prejeli SMS sporočilo s potrdilom o plačilu.

Med poslano zahtevo SIMPLE [znesek] in potrditvijo nakupa *188# lahko mine največ 15 minut. Za potrditev nakupa vam ni potrebno čakati na prejeto sporočilo, temveč lahko nakup potrdite s klicem v predvidenem roku.

Prejem kartice

Kartico SmartPayCard Simple prejmete takoj po potrditvi plačila v obliki SMS sporočila, npr.:

SMARTPAYCARD SIMPLE, 50 EUR, ST. KARTICE: 1234 1234 1234 1234,
PIN: 1234, CVV: 123, VELJA DO: 01.01.2012, IME: SMARTPAYCARD, SPP: www.SmartPayCard.net, POMOČ: +386 31 891 888

Postopek lahko večkrat ponovite. V izogib zapletom s prekinitvami zaključite predhodnji postopek preden začnete z novim!

Cenik EUR (akcija)

V času trajanja akcije velja akcijski cenik, ki nadomešča veljavni cenik. Veljavnost akcijskega cenika.

Nominalna vrednost

eDenarnica, 
nakazilo na TRR in SMS 
ali polnitev preko spletnega portala

doplačilo
MONETA 

10 €

 13 €

0 €

25 €

 28 €

1 €

50 €

 54 €

2 €

100 €

 104 €

4 €

200 €

 204 €

8 €

247 €

 251 €

9 € 

Cenik EUR

Cena storitve aktivacije je 2 € na kartico do 25 € in 3 € za polnitev od 26 € do 247 € in se zaračuna v breme dobroimetja. 
Cena polnitve je 1 € na 1 € - 250 €  dobroimetja in se zaračuna dodatno.
 
Npr., če naročite kartico v breme stanja v vaši eDenarnici za:

 • 10 €, znaša plačilo (10 € (dobroimetje) + 2 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 13 €,
 • 25 €, znaša plačilo (25 € (dobroimetje) + 2 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 28,00 €,
 • 50 €, znaša plačilo (50 € (dobroimetje) + 3 € (aktivacija)  + 1 € (polnitev)) = 54,00 €,
 • 100 €, znaša plačilo (100 € (dobroimetje) + 3 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 104,00 €,
 • 150 €, znaša plačilo (150 € (dobroimetje) + 3 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 154,00 €,
 • 247 €, znaša plačilo (247 € (dobroimetje)  + 3 € (aktivacija)  + 1 € (polnitev)) = 251,00 €.

Doplačilo za uporabo plačilnega sistema Monete za dobroimetje od 1 € do 25 € znaša 1 €. Primer:

 • doplačilo za 100 € dobroimetja preko sistema Moneta 4 €.

Naročilo kartice v elektronski obliki

Za nakup kartice SmartPayCard Premium v virtualni obliki, pošljite SMS z vsebino PREMIUM [znesek] na +386 31 891 888.

Primer naročila kartice SmartPayCard Premium za 50 EUR

Na primer, za nakup kartice SmartPayCard Premium - v elektronski obliki, v vrednosti 50 EUR, pošljite SMS z vsebino

PREMIUM 50

na številko

+386 31 891 888
 
   

Potrditev naročila

Nakup se opravi iz dobroimetja na vašem članskem portalu. V kolikor je vaš članski račun prazen ali pa dobroimetje ne zadošča za celoten nakup, boste prejeli SMS sporočilo za potrditev nakupa (v celoti ali za manjkajoči znesek) z Moneto (doplačilo za uporabo Monete se obračuna le na del plačila, ki je bil opravljen z Moneto).

Potrditev naročila

S številke 1919 boste prejeli SMS sporočilo, da potrdite nakup tako, da vtipkate *188# in pritisnete tipko [kliči] (če z vašim telefonom kupujete kartice prvič, si prosim preberite razdelek Zakasnitev prvega naročila).

Vtipkajte

*188#

in pritisnite tipko

[kliči]
   

Telefon bo poslal USSD zahtevo in vas obvestil o uspešnosti izvedbe zahteve, s številke 4848 pa boste prejeli SMS sporočilo s potrdilom o plačilu.

Med poslano zahtevo PREMIUM [znesek] in potrditvijo nakupa *188# lahko mine največ 15 minut. Za potrditev nakupa vam ni potrebno čakati na prejeto sporočilo, temveč lahko nakup potrdite s klicem v predvidenem roku.

Prejem kartice

Kartico SmartPayCard Premium prejmete takoj po potrditvi plačila v obliki SMS sporočila, npr.:

SMARTPAYCARD PREMIUM, 50 EUR, ST. KARTICE: 1234 1234 1234 1234,
CVV: 123, VELJA DO: 01.01.2012, SPP: www.SmartPayCard.net,
POMOČ: +386 31 891 888

Nova kartica SmartPayCard Premium ni aktivirana, zato še ni pripravljena za uporabo (plačevanje z njo še ni mogoče), prav tako še ne morete spremljati dobroimetja preko spleta, lahko pa jo polnite. V postopku aktivacije prejmete še PIN kodo za dostop do spletnega pregleda dobroimetja.

Z Moneto lahko kupite kartico SmartPayCard Premium virtualni (elektronski) obliki, ali v fizični obliki.

Nakup kartic v fizični obliki je možen tudi na prodajnih mestih ali z nakazilom.

Moneto lahko uporabljate za polnjenje kartic v virtualni in fizični obliki.

Cenik

Cena polnitve znaša 1 EUR na 1000 EUR + doplačilo za POS ali Moneto, cena aktivacije virtualne kartice je 10 EUR, cena aktivacije kartice Premium pa 15 EUR. Pri nakupu z Moneto opravite polnitev po ceniku za polnitev.

Naročilo polnitve

Za polnitev vaše kartice SmartPayCard Premium v virtualni ali fizični obliki, pošljite SMS z vsebino POLNI [zadnje 4 številke kartice] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za polnitev kartice SmartPayCard Premium, ki ima zadnje 4 številke 1234, v vrednosti 50 EUR, pošljite SMS z vsebino

POLNI 1234 50

na številko

+386 31 891 888
   

Potrditev naročila

Polnitev se opravi iz dobroimetja eDenarnice uporabnika. V kolikor je vaša eDenarnica prazna ali pa dobroimetje ne zadošča za celoten nakup, boste prejeli SMS sporočilo za potrditev polnitve (v celoti ali za manjkajoči znesek) z Moneto (3% doplačilo za uporabo Monete se obračuna le na del plačila, ki je bil opravljen z Moneto).

Potrditev naročila

S številke 1919 boste prejeli SMS sporočilo, da potrdite nakup tako, da vtipkate *188# in pritisnete tipko [kliči].

Vtipkajte

*188#

in pritisnite tipko

[kliči]
   

Telefon bo poslal USSD zahtevo in vas obvestil o uspešnosti izvedbe zahteve, s številke 4848 pa boste prejeli SMS sporočilo s potrdilom o plačilu.

Med poslano zahtevo POLNI [zadnje 4 številke kartice] [znesek] in potrditvijo nakupa *188# lahko mine največ 15 minut. Za potrditev nakupa vam ni potrebno čakati na prejeto sporočilo, temveč lahko polnitev potrdite s klicem v predvidenem roku.

Polnitev kartice

Pod pogojem, da limit sistema Moneta na vašem mobilnem telefonu zadošča za polnjenje manjkajočega dobroimetja v vaši eDenarnici uporabnika, stroška polnitve ter stroška plačilnega sistema Moneta, po posredovani potrditvi prejmete na svojo mobilno številko SMS sporočilo, npr.:

Polnitev z vrednostjo 50€ na kartico *234 je opravljena. 
Novo stanje na SmartPayCard PREMIUM je 150 €. Dobroimetje 
v eDenarnici uprabnika je 0 €.

Akcijski Cenik

Cena polnitve je 1 EUR na 1.000 EUR dobroimetja + doplačilo na POS ali Moneto
Npr., če polnite z SMS iz eDenarnice za:

 • 50 €, znaša plačilo (50 € (dobroimetje) + 1 € (polnitev)) = 51,00 €,
 • 100 EUR, znaša plačilo (100 € (dobroimetje) + 1 € (polnitev)) = 101,00 €,
 • 150 EUR, znaša plačilo (150 € (dobroimetje) + 1 € (polnitev) ) = 151,00 €.

Doplačilo 1 €  za polnitev od 1€ do 25€, za uporabo plačilnega sistema Moneta, se zaračuna samo na tisti del polnitve, ki se opravi preko sistema Moneta.

V primeru, da se celotna polnitev opravi preko sistema Moneta:

 • 99 €, znaša plačilo (99€ (dobroimetje) + 1 € (polnitev) + 4 x 1 € (Moneta) = 104 €
 • 100 €, znaša plačilo (100 € (dobroimetje) + 1 € (polnitev) + 5 x 1 € (Moneta)) = 106 €

V primeru, da se polnitev delno (50 €) opravi preko sistema Moneta:

 • 100 €, znaša plačilo (100 € (dobroimetje) + 1 € (polnitev) + 2 x 1 € (Moneta)) = 103 €

Dodatni načini polnjenja

Polnjenje s prenosom dobroimetja iz druge kartice SmartPayCard Premium ali SmartPayCard Simple

Prenos dobroimetja lahko kadarkoli opravite prek spleta ali z SMS sporočilom.

Prenos na svojo kartico Premium lahko opravite tudi z SMS sporočilom. Pri tem potrebujete zadnje štiri številke kartice SmartPayCard Premium, ki jo želite polniti ter zadnje štiri številke svoje SmartPayCard Simple ali Premium, s katere želite prenesti dobroimetje.

Zelo pomembno: Prenos sredstev med karticami, kjer pregled podatkov o uporabniku še ni bil opravljen (Simple, Premium brez KYC, Premium KYC light) in SmartPayCard Premium je dovoljen samo v primeru, da obe kartici pripadata istemu uporabniku. Predlagamo, da, za prenos sredstev med karticami, ki pripadajo različnim uporabnikom, preverite možnosti, ki jih omogočajo FULL KYC Premium kartice (glej cenik in tabelo omejitev).

Zelo pomembno: Pred polnitvijo SmartPayCard Premium s karticami SmartPayCard Simple je potrebno prek spleta na vsaki kartici SmartPayCard Simple predhodno dopolniti osebne podatke z enako telefonsko številko, kot je številka, s katero je aktivirana kartica SmartPayCard Premium, ki jo želite polniti.

Zelo pomembno: Če ste kartico SmartPayCard Simple kupili z SMS ukazom iz iste telefonske številke sta kartici že povezani. Kartici Premium, ki sta aktivirani z isto telefonsko številko, sta med seboj že povezani. V kolikor ste kartico SmartPayCard Simple kupili na pooblaščenem prodajnem mestu le ta še ni povezana z vašo telefonsko številko.

Zelo pomembno: Kartico SmartPayCard Simple lahko povežete s svojo telefonsko število tudi po postopku za aktivacijo kartice z SMS sporočilom PIN in 16 mestna številka kartice, ki ga pošljete na +386 31 891 888.

Za polnitev vaše kartice SmartPayCard Premium, z dobroimetjem na vaši SmartPayCard Simple ali Premium, pošljite SMS z vsebino POLNI [zadnje 4 številke kartice Premium, ki jo polnite] [zadnje 4 številke kartice s katero polnite] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za polnitev kartice SmartPayCard Premium, ki ima zadnje 4 številke 1234 s kartico SmartPayCard Simple, ki ima zadnje 4 številke 5678 v vrednosti 100 EUR, pošljite SMS z vsebino

POLNI 1234 5678 100

na številko

+386 31 891 888

Kot odgovor na vašo zahtevo prejmete SMS sporočilo iz številke +386 31 891 888 z vsebino:

Polnitev z vrednostjo 50€ na kartico *234 je opravljena. 
Novo stanje na SmartPayCard PREMIUM je 250 EUR.

Prenos dobroimetja iz kartice SmartPayCard Simple na SmartPayCard Premium je brezplačen.

Polnjenje s predhodno registrirano debetno ali kreditno kartico

Prenos dobroimetja lahko kadarkoli opravite prek spleta.

Zelo pomembno: Opisani postopek je na volje le uporabnikom, ki so predhodno opravili postopek pregleda uporabnika in pred polnitvijo prek spleta dodatno registrirali svojo osebno debetno ali kreditno kartico in jo povezali s svojo predplačniško kartico SmartPayCard Premium. Polnitve so na voljo le z uporabo mobilne telefonske številke s katere se je posredovala zahteva za aktivacijo in pridobitev PIN-a.

Cena storitve prenosa se obračuna po veljavnem ceniku.

Prenos dobroimetja

Delitev dobroimetja z vaše kartice SmartPayCard Premium na katerokoli veljavno predplačniško kartico SmartPayCard Premium lahko kadarkoli opravite prek spleta ali z SMS sporočilom.

Delitev dobroimetja iz vaše kartice Premium lahko opravite tudi z SMS sporočilom. Pri tem potrebujete celotno številko prejemnikove kartice SmartPayCard Premium, ki jo želite polniti (ali prejemnikov telefonsko številko) ter zadnje štiri številke svoje SmartPayCard Premium, s katere želite prenesti dobroimetje.

Zelo pomembno: Lastnika kartic, med katerima se opravlja prenos, morata predhodno opraviti postopek pregleda uporabnika (FULL KYC).

V primeru, da ima prejemnik na svoji telefonski številki registriranih več kartic se dobroimetje pripiše na prvo (primarno) registrirano kartico.

Za delitev dobroimetja iz vaše kartice SmartPayCard Premium, pošljite SMS z vsebino PRENOS [celotna številka prejemnikove kartice Premium] [zadnje 4 številke vaše kartice Premium] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za prenos dobroimetja iz vaše kartice SmartPayCard Premium, ki ima zadnje 4 številke 5678, na prejemnikovo kartico SmartPayCard Premium, ki ima številko 5304467000000123, v vrednosti 100 EUR, pošljite SMS z vsebino

PRENOS 5304467000000123 5678 100

na številko

+386 31 891 888

Kot odgovor na vašo zahtevo prejmete SMS sporočilo iz številke +386 31 891 888 z vsebino:

Prenos vrednosti 100 EUR na SmartPayCard PREMIUM *123 je opravljen. 
Novo stanje na vaši SmartPayCard PREMIUM *678 je 10 EUR.

Za delitev dobroimetja iz vaše kartice SmartPayCard Premium, pošljite SMS z vsebino POLNI [prejemnikova telefonska številka] [zadnje 4 številke vaše kartice Premium] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za prenos dobroimetja iz vaše kartice SmartPayCard Premium, ki ima zadnje 4 številke 5678, na prejemnikovo kartico SmartPayCard Premium, ki je povezana s telefonsko številko 38631891888, v vrednosti 100 EUR, pošljite SMS z vsebino

PRENOS 38631891888 5678 100

na številko

+386 31 891 888

Kot odgovor na vašo zahtevo prejmete SMS sporočilo iz številke +386 31 891 888 z vsebino:

Prenos vrednosti 100 EUR na mobilno št. *888 je opravljen.
Novo stanje na vaši SmartPayCard PREMIUM *678 je 10 EUR.

Cena storitve prenosa se obračuna po veljavnem ceniku.

Ta storitev trenutno še ni vključena!

Zaradi dodatnega preprečevanja možnosti zlorabe sistema za nakup kartic z Moneto smo uvedli postopek zakasnitve prvega nakupa. Nakup kartic bo mogoč najprej po preteku 15 minut od prve registracije oziroma prvega nakupa kartic iz telefonske številke, ki pred tem še ni bila evidentirana v naši podatkovni bazi.

Prvo naročilo ne bo sprejeto, zato po 15 minutah ponovno pošljite sporočilo z naročilom.

Na ta način želimo v celoti preprečiti možnost priložnostne zlorabe izposojenega telefonskega aparata.

Za morebitno nevšečnost ob prvem nakupu se opravičujemo in prosimo za razumevanje.