Beta

Upravljanje, nakup in polnitev kartic z SMS in z Moneto

Novo kartico Smartpaycard Onlne najhitreje kupite ali polnite z Moneto.
Na številko 031 891 888 pošljete SMS sporočilo z naročilom, v povratnem SMS sporočilu pa, takoj po potrditvi plačila z Moneto, prejmete kartico oz. potrdilo polnitve.  
Prejeto kartico ali polnitev lahko uporabite takoj po potrditvi plačila z Moneto za plačilo pri izbranem trgovcu, ki sprejema kartice Mastercard ali PayPal, prejeto kartico ali dobroimetje pa plačate šele po prejetem računu s strani svojega operaterja mobilnega omrežja.

Nakup nove kartice Smarptaycard Online z Moneto

 Za nakup nove kartice ONLINE z 25 EUR dobroimetja pošljite SMS sporočilo na +386 31 891 888: 
ONLINE 25
Za polnitev obstoječe KYC ONLINE ali PREMIUM kartice z 25 EUR, pošljite SMS sporočilo na +386 31 891 888:

POLNI [zadnje 4 številke kartice] 25
Kartice se izdajo ali polnijo prioritetno v breme stanja v vaši eDenarnici. 
Če v vaši eDenarnici ni dovolj dobroimetja lahko dobroimetje v denarnici dopolnite tako, da potrdite doplačilo z Moneto, z USSD kodo: *188# [in tipko kliči] 
Kartico Smartpaycard Online ali potrdilo o polnitvi kartice boste prejeli v SMS sporočilu takoj po potrditvi plačila.

Za stanje dobroimetja na vaši kartici ali v vaši eDenarnici pošljite SMS sporočilo na +386 31 891 888:

STANJE ali
STANJE [zadnje 4 številke kartice]
Storitev doplačila z Moneto je na voljo v vseh omrežjih mobilnih operaterjev, kjer je na voljo storitev Moneta.
ReLock

V kolikor vaša Smartpaycard kartica ob izdaji ni povezana z vaš GSM telefonsko številko takoj pošljite SMS sporočilo na +386 31 891 888 z vsebino: RELOCK [zadnjih 9 mest številke vaše kartice], in vaša kartica se bo uparila z vašo GSM telefonsko številko, dobroimetje pa se bo zaklenilo po 30 minutah. Prosimo, da to naredite čimprej po nakupu, saj s tem pridobite možnosti upravljanja in nadzora ter dodatne možnosti varovanje dobroimetja na svoji kartici.

KYC kartice se samodejno varnostno zaklenejo v roku 30 minu po polnitvi, kar pomeni, da je omogočena le polnitev.

Za časovno omejeno odobritev uporabe kartice za plačevanje (za 30 min), je potrebno pred uporabo kartice za plačevanje dobroimetje najprej odkleniti, tako, da na št. 386 31 891 888 pošljete SMS z vsebino RELOCK [zadnje 4 številke kartice]

Če ne želite, da se KYC kartica ponovno samodejno varnostno zaklene, lahko na številko pošljete SMS z vsebino UNLOCK [zadnje 4 številke kartice], a pri tem uporabnik kartice v celoti prevzame odgovornost za vse transakcije, vključno za morebitne nepooblaščene transakcije s strani tretje osebe. 

Polnitev kartice

Pred izvedbo polnitve eDenarnice ali kartice vas lahko pozovemo k predložitvi ustrezne dokumentacije. Uporabnik kartice mora biti polnoletna oseba (18 let) ali priložiti soglasje skrbnika. 

Nakazovanje dobroimetja na kartico ali eDenarnico, ki ni vaša, je prepovedano. 
Prepovedana je uporaba kartic ali eDenarnice za prejemanje nakazil zaradi prodaje opreme ali storitev ali prejemanja nakazil s strani tretje osebe. 

Strošek morebitne prekinitve postopka polnitve in vračila sredstev na TRR znaša 25 €. Pred povrnitvijo sredstev lahko zahtevamo uspešno zaključitev postopeka FULL KYC.

Prenos dobroimetja

Dovoljena je podaritev kartice Smartpaycard Online, ki jo kupite na prodajnem mestu. Veljajo omejitve SPP in veljavne zakonodaje. 

Za prenos dobroimetja s KYC kartice Smartpaycard na KYC kartico smartpaycard drugega uporabnika lahko uporabite postopek prenosa sredstev. Postopek prenos sredstev se začne v področju za pregled dobroimetja na kartici. Pred pričetkom postopka prenosa sredstev mora biti obvezno uspešno zaključen postopek registracije uporabnikov obeh kartic (FULL KYC). 

Kartica za podjetje

Podjetja, ki uporabljajo kartice Smartpaycard morajo, pred nakazilom sredstev na kartico, obvezno uspešno zaključiti postopek KYB - registracijo podjetja kot uporabnika. Pred uspešno zaključitvijo postopka sredstev ni mogoče sprostiti v uporabo. 

Naročilo kartice v elektronski obliki

Za nakup kartice Smartpaycard Online v virtualni obliki, pošljite SMS z vsebino ONLINE [znesek] na +386 31 891 888.

Primer naročila kartice smartpaycard online za 50 EUR

Na primer, za nakup kartice Smartpaycard Online - v elektronski obliki, v vrednosti 50 EUR, pošljite SMS z vsebino

ONLINE 50

na številko

+386 31 891 888
 
   

Potrditev naročila

Nakup se opravi iz dobroimetja na vašem članskem portalu. V kolikor je vaš članski račun prazen ali pa dobroimetje ne zadošča za celoten nakup, boste prejeli SMS sporočilo za potrditev nakupa (v celoti ali za manjkajoči znesek) z Moneto (doplačilo za uporabo Monete se obračuna le na del plačila, ki je bil opravljen z Moneto).

Potrditev naročila

S številke 1919 boste prejeli SMS sporočilo, da potrdite nakup tako, da vtipkate *188# in pritisnete tipko [kliči] (če z vašim telefonom kupujete kartice prvič, si prosim preberite razdelek Zakasnitev prvega naročila).

Vtipkajte

*188#

in pritisnite tipko

[kliči]
   

Telefon bo poslal USSD zahtevo in vas obvestil o uspešnosti izvedbe zahteve, s številke 4848 pa boste prejeli SMS sporočilo s potrdilom o plačilu.

Med poslano zahtevo ONLINE [znesek] in potrditvijo nakupa *188# lahko mine največ 15 minut. Za potrditev nakupa vam ni potrebno čakati na prejeto sporočilo, temveč lahko nakup potrdite s klicem v predvidenem roku.

Prejem kartice

Kartico Smartpaycard Online prejmete takoj po potrditvi plačila v obliki SMS sporočila, npr.:

SMARTPAYCARD ONLINE, 50 EUR, ST. KARTICE: 1234 1234 1234 1234,
PIN: 1234, CVC2: 123, VELJA DO: 01.01.2020, SPP: www.smartpaycard.net,
POMOČ: +386 31 891 888

Nova kartica smartpaycard online je aktivirana, in je že pripravljena za uporabo (plačevanje z njo je mogoče).

Z Moneto lahko kupite kartico Smartpaycard Online v virtualni (elektronski) obliki.

Nakup kartic v virtualni obliki je možen tudi na prodajnih mestih ali z nakazilom.

Moneto lahko uporabljate za polnjenje kartic v virtualni in fizični obliki.

Cenik

Cena polnitve znaša 1 EUR na 1000 EUR + doplačilo za POS ali Moneto, cena aktivacije kartice Premium je 5 EUR. Pri nakupu z Moneto opravite polnitev po ceniku za polnitev.

Naročilo kartice

Za nakup kartice Smartpaycard Simple, pošljite SMS z vsebino SIMPLE [znesek] na +386 31 891 888.

Primer naročila kartice SmartPayCard Simple za 50 EUR

Na primer, za nakup kartice Smartpaycard Simple v vrednosti 50 EUR, pošljite SMS z vsebino

SIMPLE 50

na številko

+386 31 891 888
   

Potrditev naročila

Nakup se opravi iz dobroimetja na vašem članskem portalu. V kolikor je vaš članski račun prazen ali pa dobroimetje ne zadošča za celoten nakup, boste prejeli SMS sporočilo za potrditev nakupa (v celoti ali za manjkajoči znesek) z Moneto (doplačilo za uporabo Monete se obračuna le na del plačila, ki je bil opravljen z Moneto).

Potrditev naročila

S številke 1919 boste prejeli SMS sporočilo, da potrdite nakup tako, da vtipkate *188# in pritisnete tipko [kliči] (če z vašim telefonom kupujete kartice prvič, si prosim preberite razdelek Zakasnitev prvega naročila).

Vtipkajte

*188#

in pritisnite tipko

[kliči]
   

Telefon bo poslal USSD zahtevo in vas obvestil o uspešnosti izvedbe zahteve, s številke 4848 pa boste prejeli SMS sporočilo s potrdilom o plačilu.

Med poslano zahtevo SIMPLE [znesek] in potrditvijo nakupa *188# lahko mine največ 15 minut. Za potrditev nakupa vam ni potrebno čakati na prejeto sporočilo, temveč lahko nakup potrdite s klicem v predvidenem roku.

Prejem kartice

Kartico Smartpaycard Simple prejmete takoj po potrditvi plačila v obliki SMS sporočila, npr.:

SMARTPAYCARD SIMPLE, 50  EUR, ST. KARTICE: 1234 1234 1234 1234,
PIN: 1234, CVV: 123, VELJA DO: 01.01.2012, IME: SMARTPAYCARD, SPP: www.SmartPayCard.net, POMOČ: +386 31 891 888

Postopek lahko večkrat ponovite. V izogib zapletom s prekinitvami zaključite predhodnji postopek preden začnete z novim!

Cenik EUR

Nominalna vrednost

eDenarnica, 
nakazilo na TRR in SMS 
ali polnitev preko spletnega portala

doplačilo
MONETA 

10 €

 13 €

0 €

25 €

 28 €

1 €

50 €

 54 €

2 €

100 €

 104 €

4 €

200 €

 204 €

8 €

247 €

 251 €

9 € 

Cenik EUR

Cena storitve aktivacije je 2 € na kartico do 25 € in 3 € za polnitev od 26 € do 247 € in se zaračuna v breme dobroimetja. 
Cena polnitve je 1 € na 1 € - 250 €  dobroimetja in se zaračuna dodatno.
 
Npr., če naročite kartico v breme stanja v vaši eDenarnici za:

  • 10 €, znaša plačilo (10 € (dobroimetje) + 2 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 13 €,
  • 25 €, znaša plačilo (25 € (dobroimetje) + 2 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 28,00 €,
  • 50 €, znaša plačilo (50 € (dobroimetje) + 3 € (aktivacija)  + 1 € (polnitev)) = 54,00 €,
  • 100 €, znaša plačilo (100 € (dobroimetje) + 3 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 104,00 €,
  • 150 €, znaša plačilo (150 € (dobroimetje) + 3 € (aktivacija) + 1 € (polnitev)) = 154,00 €,
  • 247 €, znaša plačilo (247 € (dobroimetje)  + 3 € (aktivacija)  + 1 € (polnitev)) = 251,00 €.

Doplačilo za uporabo plačilnega sistema Monete za dobroimetje od 1 € do 25 € znaša 1 €. Primer:

  • doplačilo za 100 € dobroimetja preko sistema Moneta 4 €.

Naročilo polnitve

Za polnitev vaše KYC kartice Smartpaycard Online ali Premium, pošljite SMS z vsebino POLNI [zadnje 4 številke kartice] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za polnitev kartice Smartpaycard Online ali Premium, ki ima zadnje 4 številke 1234, v vrednosti 50 EUR, pošljite SMS z vsebino

POLNI 1234 50

na številko

+386 31 891 888
   

Potrditev naročila

Polnitev se opravi iz dobroimetja eDenarnice uporabnika. V kolikor je vaša eDenarnica prazna ali pa dobroimetje ne zadošča za celoten nakup, boste prejeli SMS sporočilo za potrditev polnitve (v celoti ali za manjkajoči znesek) z Moneto (doplačilo v višini 1 €, za dobroimetje od 1 € do 25 €, za uporabo Monete, se obračuna le na del plačila, ki je bil opravljen z Moneto).

Potrditev naročila

S številke 1919 boste prejeli SMS sporočilo, da potrdite nakup tako, da vtipkate *188# in pritisnete tipko [kliči].

Vtipkajte

*188#

in pritisnite tipko

[kliči]
   

Telefon bo poslal USSD zahtevo in vas obvestil o uspešnosti izvedbe zahteve, s številke 1919 pa boste prejeli SMS sporočilo s potrdilom o plačilu.

Med poslano zahtevo POLNI [zadnje 4 številke kartice] [znesek] in potrditvijo nakupa *188# lahko mine največ 15 minut. Za potrditev nakupa vam ni potrebno čakati na prejeto sporočilo, temveč lahko polnitev potrdite s klicem v predvidenem roku.

Polnitev kartice

Pod pogojem, da limit sistema Moneta na vašem mobilnem telefonu zadošča za polnjenje manjkajočega dobroimetja v vaši eDenarnici uporabnika, stroška polnitve ter stroška plačilnega sistema Moneta, po posredovani potrditvi prejmete na svojo mobilno številko SMS sporočilo, npr.:

Polnitev z vrednostjo 50€ na kartico *234 je opravljena. 
Novo stanje na Smartpaycard je 150 €. Dobroimetje 
v eDenarnici uprabnika je 0 €.

Dodatni načini polnjenja

Polnjenje s predhodno registrirano debetno ali kreditno kartico

Prenos dobroimetja lahko kadarkoli opravite prek spleta.

Zelo pomembno: Opisani postopek je na volje le uporabnikom, ki so predhodno opravili KYC postopek pregleda uporabnika in pred polnitvijo prek spleta dodatno registrirali svojo osebno debetno ali kreditno kartico in jo povezali s svojo KYC predplačniško kartico smartpaycard. Polnitve so na voljo le z uporabo mobilne telefonske številke s katere se je posredovala zahteva za aktivacijo in pridobitev PIN-a.

Cena storitve prenosa se obračuna po veljavnem ceniku.

Prenos dobroimetja

Delitev dobroimetja z vaše KYC kartice Smartpaycard Online ali premium na katerokoli veljavno predplačniško KYC kartico Smartpaycard Online ali premium lahko kadarkoli opravite prek spleta ali z SMS sporočilom.

Delitev dobroimetja iz vaše KYC kartice Smartpaycard lahko opravite tudi z SMS sporočilom. Pri tem potrebujete celotno številko prejemnikove KYC kartice smartpaycard, ki jo želite polniti (ali prejemnikov telefonsko številko) ter zadnje štiri številke svoje KYC kartice Smartpaycard, s katere želite prenesti dobroimetje.

Zelo pomembno: Lastnika kartic, med katerima se opravlja prenos, morata predhodno opraviti postopek pregleda uporabnika (KYC).

Za delitev dobroimetja iz vaše KYC kartice Smartpaycard, pošljite SMS z vsebino PRENOS [celotna številka prejemnikove KYC kartice] [zadnje 4 številke vaše KYC kartice] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za prenos dobroimetja iz vaše KYC kartice Smartpyaycard, ki ima zadnje 4 številke 5678, na prejemnikovo KYC kartico Smartpaycard, ki ima številko 5304467000000123, v vrednosti 100 EUR, pošljite SMS z vsebino

PRENOS 5304467000000123 5678 100

na številko

+386 31 891 888

Kot odgovor na vašo zahtevo prejmete SMS sporočilo iz številke +386 31 891 888 z vsebino:

Prenos vrednosti 100 EUR na Smartpaycard *123 je opravljen. 
Novo stanje na vaši smartpaycard *678 je 10 EUR.

Za delitev dobroimetja iz vaše KYC kartice Smartpaycard, pošljite SMS z vsebino POLNI [prejemnikova telefonska številka] [zadnje 4 številke vaše kartice Premium] [znesek] na +386 31 891 888.

Na primer, za prenos dobroimetja iz vaše KYC kartice smartpaycard, ki ima zadnje 4 številke 5678, na prejemnikovo KYC kartico Smartpaycard, ki je povezana s telefonsko številko 38631891888, v vrednosti 100 EUR, pošljite SMS z vsebino

PRENOS 38631891888 5678 100

na številko

+386 31 891 888

Kot odgovor na vašo zahtevo prejmete SMS sporočilo iz številke +386 31 891 888 z vsebino:

Prenos vrednosti 100 EUR na mobilno št. *888 je opravljen.
Novo stanje na vaši smartpaycard *678 je 10 EUR.

Cena storitve prenosa se obračuna po veljavnem ceniku.

SMS ukazni nizi za nadzor in upravljanje kartic

Za enostavno uporabo in dostop do stanja so vam na voljo naslednji SMS ukazni nizi (besede), ki jih pošljete iz vaše mobile številke (s katero ste opravili aktivacijo) na številko +386 31 891 888.

Seznam SMS ukaznih nizov:

PIN  

aktivacija kartice in pridobitev PIN številke. Primer:

PIN 1234567812345678

POZOR:
S posredovanim SMS ukazom "PIN" se uparita številka vaše kartice in vaša GSM številka, kar je potrebno obvezno narediti, preden lahko uporabljate druge SMS ukaze in to velja za vse že pridobljene ONLINE, PREMIUM kot tudi za SIMPLE kartice! Kartice Simple lahko uparite tudi preko portala kartice z vnosom uporabnikove GSM številke.

RELOCK  

Zahteva za uporabo kartice za plačevanje za 30 min. Primer:

RELOCK 5678
UNLOCK  

Zahteva za trajno uporabo kartice za plačevanje. Uporabnik prevzame polno odgovornost za morebitne zlorabe v času trajno odklenjene kartice. Za ponovno zaklepanje kartice se ponovno uporabi ukaz RELOCK. Primer:

UNLOCK 5678
STANJE  

preverjanje stanja dobroimetja na kartici in v eDenarnici uporabnika ter referenčna številka portala za nakazila na transakcijski račun. Primer:

STANJE
STANJE 5678
SIMPLE  

nakup nove kartice SIMPLE z uporabo dobroimetja na portalu ali sistema Moneta. Primer:

SIMPLE 10
SIMPLE 100
SIMPLE 247
ONLINE  

nakup nove kartice ONLINE z uporabo dobroimetja na portalu ali sistema Moneta. Primer:

ONLINE 50
ONLINE 249
POLNI  

opravljanje polnitev KYC kartic, z uporabo dobroimetja na portalu ter morebitnim doplačilom preko sistema Moneta. Primer:

POLNI 5678 23
POMOC  

pridobitev seznama ključnih besed. Primer:

POMOC
GESLO  

Pridobitev gesla za dostop do eDenarnice. Primer:

GESLO

 
Za podrobnejši opis postopka nakupa in polnjenja kartic Smartpaycard z uporabo SMS ukaznih nizov preverite Nakup in polnjenje kartic Smartpaycard z Moneto.