Beta

Nakup in polnitev kartic z nakazilom na transakcijski račun

Kartico SmartPayCard Premium ali Simple lahko kupite z nakazilom tako, da z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) preko spletne banke, v bančni poslovalnici ali pošti nakažete denar na transakcijski račun.

Zelo pomembno: 

Veljavnost kartic

Brezimenske fizične kartice PREMIUM, ki jih lahko naročite ali kupite na prodajnih mestih veljajo do vključno 05/19.

ReLock

Premium kartice se samodejno varnostno zaklenejo v roku 30 minu po polnitvi, kar pomeni, da je omogočena le polnitev. Za časovno omejeno odobritev uporabe kartice za plačevanje (za 30 min), je potrebno predhodno vedno poslati na št. 386 31 891 888 SMS z vsebino RELOCK [zadnje 4 številke kartice]

Če ne želite, da se kartica Premium ponovno samodejno varnostno zaklene, lahko na številko pošljete SMS z vsebino UNLOCK [zadnje 4 številke kartice], a pri tem uporabnik kartice v celoti prevzame odgovornost za vse transakcije, vključno za morebitne nepooblaščene transakcije s strani tretje osebe. 

Polnitev kartice

Pred izvedbo polnitve eDenarnice ali kartice vas lahko pozovemo k predložitvi ustrezne dokumentacije. Uporabnik kartice mora biti polnoletna oseba (18 let) ali priložiti soglasje skrbnika. 

Nakazovanje dobroimetja na kartico ali eDenarnico, ki ni vaša, je prepovedano. 
Prepovedana je uporaba kartic ali eDenarnice za prejemanje nakazil zaradi prodaje opreme ali storitev ali prejemanja nakazil s strani tretje osebe. 

Strošek morebitne prekinitve postopka polnitve in vračila sredstev na TRR znaša 25€. Pred povrnitvijo sredstev lahko zahtevamo uspešno zaključitev postopeka FULL KYC.

Prenos dobroimetja

Dovoljena je podaritev kartice Simple, ki jo kupite na prodajnem mestu. Veljajo omejitve SPP in veljavne zakonodaje. 

Za prenos dobroimetja s kartice Premium na kartico Premium drugega uporabnika lahko uporabite postopek prenosa sredstev. Postopek prenos sredstev se začne v področju za pregled dobroimetja na kartici. Pred pričetkom postopka prenosa sredstev mora biti obvezno uspešno zaključen postopek registracije uporabnikov obeh kartic (FULL KYC). 

Kartica za podjetje

Podjetja, ki uporabljajo kartice SmartPayCard morajo, pred nakazilom sredstev na kartico, obvezno uspešno zaključiti postopek KYB - registracijo podjetja kot uporabnika. Pred uspešno zaključitvijo postopka sredstev ni mogoče sprostiti v uporabo. 

UPN nalog (položnica)

Plačilni nalog najlažje pravilno izpolnite kar v vaši eDenarnici. S plačilnim nalogom lahko napolnite svojo eDenarnico ali svojo kartico tudi na vseh mestih, kjer je mogoče plačati plačilni nalog (banke, pošte, avtomati ...).

Primer nakazila z UPN nalogom preko sistema KLIK NLB

Podatki za pravilno izpolnitev UPN naloga za nakazilo

  • Namen plačila: ETUP - eDenarnica 
  • Znesek: Znesek dobroimetja + strošek aktivacije + strošek polnitve    
  • Koda namena: PRCP - Plačilo izdatka
  • BIC banka prejemnika: LJBASI2X   
  • IBAN: SI56 0230 9025 3768 258   
  • Naziv: mc2 d.o.o.     
  • Naslov: Log pod Mangartom 42     
  • Kraj: 5231 Log pod Mangartom 
  • Država: SLOVENIJA - 705

Obvezno vpišite pravo referenčno številko

Za referenco vnesite eno od sledečih možnosti:

  1. 9-mestno referenčno številko uporabnika.
    
   Referenčno številko uporabnika prejmete vedno, kadar pošljete SMS z vsebino STANJE ali GESLO na številko +386 31 891 888. 

   V primeru, da v UPN nalog vpišete referenčno številko uporabnika, bo prejeto dobroimetje naloženo na vašo eDenarnico (vaš prehodni račun).

   Pri vpisu reference v prvo polje vpišite 00.
     
  2. 12-mestno referenčno številko kartice SmartPayCard Premium (serijsko številko ali CHID = Card Holder ID)

   Referenčno številko kartice (CHID) prejmete vedno, kadar pošljete SMS z vsebino STANJE [zadnje 4 številke kartice] na številko +386 31 891 888.

   Primer: STANJE 1234

   Pri vpisu reference v prvo polje vpišite 00.

   V primeru navedene številke kartice bo prejeto dobroimetje naloženo na eDenarnico uporabnika, nato pa, avtomatsko, iz eDenarnice naloženo na vašo kartico.
Primer nakazila z UPN nalogom preko sistema KLIK NLB

Kaj sledi nakazilu?

Na osnovi prejetega zneska bomo dobroimetje pripisali na vaš brezplačni prehodni članski račun - v vašo eDenarnico. O pripisu vrednosti boste obveščeni z elektronskim sporočilom. Po pripisu vrednosti v vašo eDenarnico lahko nadaljujete s prevzemom in polnjenjem kartice.

Pri uporabi referenčne številke uporabnika prejmete dobroimetje na vaš brezplačni prehodni račun, v eDenarnico in polnitev ali nakup kasneje opravite sami.

V primeru, da ste za referenco vnesli številko vaše SmartPayCard Premium kartice, se dobroimetje prenese, preko vaše eDenarnice, na vašo kartico.

Referenčna številka ali številka kartice se uporabi za nedvoumno identifikacijo. Na podlagi referenčne številke pripišemo nakazilo na ustrezni uporabniški račun, na podlagi številke kartice pa neposredno na kartico.

Kasnejše reklamacije lahko uveljavljate samo pod pogojem, da morebitni napačni prejemnik nakazila še ni uporabil. Morebitne napake nam sporočite čimprej. Reševanje reklamacij zaradi napake uporabnika zaračunamo 25 EUR.