Beta

Navodila za vlogo za nadgradnjo kartice v KYC

Postopek KYC (Know Your Customer) je postopek, pri katerem izdajatelj kartice uradno prepozna, kdo je formalni uporabnik kartice, ki prevzema odgovornost za uporabo sredstev in transakcij povezanih s kartico.

Postopek nadgradnje kartice Smartpaycard v KYC oz. polna identifikacija uporabnika je zahtevan zaradi strožje zakonodaje, ki, v Sloveniji velja od 19.11.2016.

Cena postopka pregleda stranke za dvig limita (KYC oz. KYB) znaša 10 € in se zaračuna samo ob prvi polnitvi po nadgradnji kartice.

Postopek KYC kartice Smartpaycard se opravi pri izdajatelju kartice (Prepaid Financial Services LTD, s sedežem v Londonu).

Za kartico, za katero postopek KYC še ni bil uspešno zaključen, veljajo strožje omejitve uporabe.

    Brez KYC   KYC
Maksimalno število polnitev   1   3 / dan**
Maksimalno polnjenje na dan   250 €   1.000 €
Maksimalno polnjenje na mesec   250 €   15.000 €
Maksimalno polnjenje na leto   250 €   50.000 €
Maksimalno skupno polnjenje   250 €   100.000 €

* Le pri nakazilu na TRR in s posredovanjem administratorja
**vsota dnevnih polnitev je omejena z maksimalnim polnjenjem na dan

Postopek nadgradnje kartice Smartpaycard je lahko hiter enostaven, a le če ga izvedete natančno in pravilno!

Priprava potrebne dokumentacije


Pred pričetkom postopka si najprej pripravite sledeča originalna dokumenta:

A.) veljavni osebni identifikacijski dokument s fotografijo in veljavnim stalnim naslovom, na primer:

 • osebna izkaznica,
 • potni list,
 • vozniško dovoljenje (veljajo le nova dovoljenja v obliki kartice),

primer osebnega dokumenta:

447

B.) in največ 3 mesece star dokument, ki potrjuje vaš naslov, kjer prebivate. Primeri dovoljenih dokumentov so:

  • mesečni račun za dobavo vode, plina, elektrike, telefona ali mobilnega telefona, na isto ime, priimek in naslov, na katerega je izdan osebni identifikacijski dokument. 

   (Pozor: ne pošiljajte položnic ali potrdil o plačilu ampak le celotni račun, v formatu A4, z jasno navedbo izdajatelja računa, datuma računa, s številko računa in z imenom, priimkom ter naslovom prejemnika računa!)
    
  • mesečni bančni izpisek izdan na isto ime, priimek in naslov, kot je naveden v identifikacijskem dokumentu, 
  • potrdilo upravne enote o vašem stalnem bivališču,

V primeru, da živite na začasnem naslovu je potrebno dodatno pridobiti še potrdilo upravne enote o začasnem prebivališču, ki ni starejše kot 3 mesece.

Primer računa:

446

Izredno pomembna opozorila:

 1. Oba dokumenta se morata obvezno glasiti na isto ime, priimek in naslov uporabnika! 
  Dokumenti izdani na različno ime ali naslov bodo zavrnjeni! 
 2. V primeru, da prejemate račune ali bančne izpiske na drug naslov, je potrebno dodati še potrdilo upravne enote o začasnem prebivališču. 
 3. Izdelajte si elektronsko kopijo (še najbolje visoko kakovostno elektronsko fotografijo s pametnim mobilnim telefonom) vseh potrebnih dokumentov. 
 4. Vse slike ali scani dokumentov morajo biti narejeni v visoki kakovosti oziroma ločljivosti! 
  Vse slike ali skeni, ki bodo pri povečavi slike videti nejasne ali zamegljene bodo zavrnjene! 
 5. Osebni dokument obvezno fotografirajte z obeh strani (sprednja in zadnja stran). 
 6. Na vseh fotografiranih (ali skeniranih) dokumentih morajo biti jasno vidni vsi štirje robovi in dokumenti ne smejo biti delno prekriti. Odrezani, obrezani ali prekriti dokumenti po katerem koli robu bodo zavrnjeni! 
 7. Elektronske fotografije ali elektronski skeni dokumentov morajo biti originalne in naknadno neobdelane.

Vloga za nadgradnjo kartice v KYC

1. Korak: Prijava v portal

Ko imate pripravljene ustrezne elektronske fotografije ali scane zahtevanih dokumentov 
vstopite v portal kartice preko sledeče vhodne maske na spletnem naslovu: 

https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3

2. Korak: Izbira postopka za vnos osebnih podatkov

Kliknite na gumb REGISTRIRAJ PODATKE KARTICE

3. Korak: Vnos osebnih in kontaktnih podatkov

Vnesite zahtevane osebne podatke.
Obvezno vnesite tudi svoj e-poštni naslov, drugače vam izdajatelj ne more posredovati obvestila o postopku vaše vloge ali poziva za morebitno dopolnitev vaše vloge.

4. Korak: Izbira postopka nadgradnja v KYC

Kliknite na gumb NADGRADNJA V KYC FULL

5. Korak: Nalaganje dokumentov

Naložite iz svojega računalnika:

 1. barvno kopijo identifikacijskega dokumenta 
  (v primeru osebne izkaznice ali novega vozniškega dovoljenja prvo in zadnjo stran, v primeru potnega lista drugo in tretjo stran) in 
 2. barvno kopijo računa za gospodinjstvo 
  (račun za elektriko / vodo / telefon / mobilni telefon, bančni izpisek ali potrdilo UE o stalnem bivališču) izdan na isto ime in priimek ter na isti naslov kot je naveden na identifikacijskem dokumentu imetnika kartice. 
  Račun ali potrdilo ne sme biti starejši od 3 mesece.

6. Korak: Pošiljanje vloge na naslov izdajatelja

Ko dokumente uspešno naložite, pritisnete še tipko POŠLJI in dokumenti bodo poslani izdajatelju v nadaljnji postopek potrditve KYC.

Opozorilo!

Ko dokumente naložite v portal kartice, ste šele oddali vlogo in kartica še ni nadgrajena
Počakati je potrebno, da izdajatelj dokumente preveri zaključi postopek KYC ter uspešno nadgradi kartico. 
O zaključku postopka boste obveščeni na elektronski naslov, ki ste ga navedlo ob vlogi za KYC.

Pomoč pri izvedbi postopka KYC

Pri postopku nadgradnje kartice v KYC se lahko tudi kaj zaplete. 
Za pomoč pri reševanju zapletov smo vam na voljo na naslovu info@smartpaycard.net.

Svetujemo vam, da nas na naslov info@smartpaycard.net takoj tudi obvestite, da ste pričeli s postopkom KYC in naložili svoje dokumente. Pri svojem elektronskem obvestilu pa obvezno navedite tudi:

 1. svoje ime in  priimek 
 2. številko člana oziroma identifikacijsko številko eDenarnice 
  (identifikacijsko številko prejmete, če na +386 31 891 888 pošljete SMS z vsebino GESLO ali STANJE) 
 3. zadnje 4 številke kartice ali serijsko številko kartice, na kateri ste pričeli postopek KYC 
  (serijsko številko kartice prejmete, če na +386 31 891 888 pošljete SMS z vsebino STANJE [zadnje 4 št. kartice]).

Pozor! 
Na elektronski naslov info@smartpaycard.net NE SMETE POŠILJATI KOPIJ DOKUMENTOV, 
saj jih ne smemo obdelovati ali posredovati naprej. Svoje dokumente morate obvezno naložiti v portal kartice!

https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3

Ekipa Smartpaycard