Beta

Nakup in polnitev kartic Smartpaycard na pooblaščenih prodajnih mestih

Nakup nove kartice Smartpaycard Online ali Simple najhitreje opravite na prodajnem mestu, potrebujete le gotovino.
Polnitev vaše kartice Smartpaycard Online ali Premium lahko opravite kar na prodajnem mestu, potrebujete le gotovino in izpis ali kartico, ki jo želite napolniti.

239
140

Za polnitev vaše kartice smartpaycard online in premium, na prodajnem mestu potrebujete številko vaše kartice. Dobroimetje prejmete neposredno na vašo kartico. Polnitev na telefonsko številko na prodajnem mestu ni mogoča.

Cenik

Cena polnitve je 1 EUR na 1.000 EUR dobroimetja + doplačilo 1 EUR za polnitev od 1 EUR do 100 EUR za polnitev na prodajnem mestu. Npr., če polnite za:

  • 50 EUR, znaša plačilo 50 EUR + 2 EUR = 52 EUR,
  • 100 EUR, znaša plačilo 100 EUR + 2 EUR = 102 EUR,
  • 150 EUR, znaša plačilo 150 EUR + 3 EUR = 153 EUR,
  • 1000 EUR, znaša plačilo 1.000 EUR + 11 EUR = 1011 EUR.

Storitev je oproščena DDV v skladu z 4.c točko 44. člena ZDDV. Ker gre za polnitev plačilne kartice je plačilo na prodajnem mestu mogoče opraviti izključno z gotovino.

Primer izpisa kartice smartpaycard simple

Primer izpisa kartice smartpaycard simple

Na pooblaščenih prodajnih mestih lahko opravite nakup in polnitev kartice smartpaycard simple, ki jo prejmete v tiskani obliki.

Kartica je že aktivirana in pripravljena za uporabo, dobroimetje lahko spremljate preko spleta.

Cenik

Cena storitve aktivacije 2€ ali 3 € na kartico in se zaračuna v breme dobroimetja. 
Cena polnitve dobroimetja od 26€ do 247€ je 1 € in se zaračuna dodatno. 
Doplačilo za polnitev na prodajnem mestu od 1€ do 100€ znaša 1€ in se zaračuna dodatno
Npr., če naročite:

  • 1 kartico po 25 EUR, znaša plačilo 25 EUR + 2 EUR + 1 EUR = 28 EUR,
  • 1 kartico po 50 EUR, znaša plačilo 50 EUR + 3 EUR + 2 EUR = 55 EUR,
  • 1 kartico po 100 EUR, znaša plačilo 100 EUR + 3 EUR + 2 EUR = 105 EUR,
  • 1 kartico po 150 EUR, znaša plačilo 150 EUR + 3 EUR + 3 EUR = 156 EUR,
  • 1 kartico po 247 EUR, znaša plačilo 247 EUR + 3 EUR + 4 EUR = 254 EUR.

Storitev je oproščena DDV v skladu z 4.c točko 44. člena ZDDV. Ker gre za nakup plačilne kartice je plačilo na prodajnem mestu mogoče opraviti izključno z gotovino.

 

ReLock

KYC kartice se samodejno varnostno zaklenejo v roku 30 minu po polnitvi, kar pomeni, da je omogočena le polnitev. Za časovno omejeno odobritev uporabe kartice za plačevanje (za 30 min), je potrebno predhodno vedno poslati na št. 386 31 891 888 SMS z vsebino RELOCK [zadnje 4 številke kartice]

Če ne želite, da se KYC kartica ponovno samodejno varnostno zaklene, lahko na številko pošljete SMS z vsebino UNLOCK [zadnje 4 številke kartice], a pri tem uporabnik kartice v celoti prevzame odgovornost za vse transakcije, vključno za morebitne nepooblaščene transakcije s strani tretje osebe. 

Polnitev kartice

Pred izvedbo polnitve eDenarnice ali kartice vas lahko pozovemo k predložitvi ustrezne dokumentacije. Uporabnik kartice mora biti polnoletna oseba (18 let) ali priložiti soglasje skrbnika. 

Nakazovanje dobroimetja na kartico ali eDenarnico, ki ni vaša, je prepovedano. 
Prepovedana je uporaba kartic ali eDenarnice za prejemanje nakazil zaradi prodaje opreme ali storitev ali prejemanja nakazil s strani tretje osebe. 

Strošek morebitne prekinitve postopka polnitve in vračila sredstev na TRR znaša 25€. Pred povrnitvijo sredstev lahko zahtevamo uspešno zaključitev postopka KYC.

Prenos dobroimetja

Dovoljena je podaritev kartice Online ali Simple, ki jo kupite na prodajnem mestu. Veljajo omejitve SPP in veljavne zakonodaje. 

Za prenos dobroimetja s KYC kartice Smartpaycard na KYC kartico smartpaycard drugega uporabnika lahko uporabite postopek prenosa sredstev. Postopek prenos sredstev se začne v področju za pregled dobroimetja na kartici. Pred pričetkom postopka prenosa sredstev mora biti obvezno uspešno zaključen postopek registracije uporabnikov obeh kartic (KYC). 

Kartica za podjetje

Podjetja, ki uporabljajo kartice smartpaycard morajo, pred nakazilom sredstev na kartico, obvezno uspešno zaključiti postopek KYB - registracijo podjetja kot uporabnika. Pred uspešno zaključitvijo postopka sredstev ni mogoče sprostiti v uporabo. 

V nadaljevanju so navedene podrobnosti in primeri, nakup in polnitev kartic pa lahko opravite tudi z Moneto ali pa preko spleta.