Beta

Strožje omejitve uporabe kartic SmartPayCard Premium zaradi novega zakona ZPPDFT-1

Spoštovani,

V soboto 19.11.2016, na osnovi 4. direktive EU, stopi v veljavo novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki določa strožje omejitve za t.i. brezimenske kartice, ki omogočajo ponovno polnitev (Premium), kot so veljale do sedaj in kot so bile določene z še veljavnimi splošnimi pogoji.

Za uporabnike, ki so že uspešno zaključili postopek POLNI KYC se ne spremeni nič in dodatne aktivnosti niso potrebne.

Ob upoštevanju novih omejitev bodo, od vključno sobote 19.11.2016 veljale sledeče (zakonske) omejitve za BREZIMENSKE kartice SmartPayCard PREMIUM (BREZ KYC) (elektronska in fizična izvedba):

1. Najvišja polnitev kartice: do 250€
2. Največje število polnitev kartice: 1x (ob izdaji kartice, dodatna polnitev ni mogoča) 
3. Najvišji skupni dvig na bankomatu: do 100€

Limiti se sprostijo po opravljenem postopku nadgradnje kartice in eDenarnice v status FULL KYC (POLNI KYC).
Opis postopka je so lahko preberete v nadaljevanju.

Že obstoječe kartice Premium z dobroimetjem se lahko normalno koristijo kot do sedaj, le polnitve brez opravljenega postopka POLNI KYC ne bodo mogoče. 

Pogoji za izdajo kartic Smartpaycard SIMPLE ostanejo nespremenjeni, uporaba tudi. Edina dodatna omejitev je, da s SIMPLE kartico ne bo možno polniti brezimenske PREMIUM kartice. Polnitev PREMIUM s SIMPLE kartico je možna le po opravljenem postopku POLNI KYC.

Pogosta vprašanja:

 1. Imam POLNI KYC (FULLKYC) kartico. Ali omejitve veljajo tudi zame? 
  Ne. Za uporabnike kartic s statusom POLNI KYC (FULLKYC) se ne spremeni ničesar. 
 2. Imam PREMIUM kartico brez statusa POLNI KYC. Ali jo še lahko napolnim?Lahko. A pred tem je potrebno opraviti postopek POLNI KYC.
 3. Nimam POLNI KYC kartice, a imam sredstva na kartici. Ali lahko z njo normalno plačujem naprej? 
  Da. Vse plačilne transakcije lahko normalno opravljate. Le polnitev kartice ni možna pred opravljenim postopkom POLNI KYC. 
 4. Ali lahko sredstva, ki so že na kartici dvignem na bankomatu? 
  Da, a le do 100 EUR.
 5. Želim kupiti novo PREMIUM kartico.  Do katerega zneska lahko napolnim brez opravljenega postopka POLNI KYC? 
  Kartico kupite lahko na pooblaščenem prodajnem mestu in jo polnite do zneska 250 EUR. Vsaka naslednja polnitev ni možna brez opravljenega postopka POLNI KYC. 
 6. Imam SIMPLE kartico. Ali omejitve veljajo tudi zanjo? 
  Ne. Nakup, polnitev in uporaba kartic SIMPLE se ne spremeni. Edina omejitev je, da SIMPLE kartico ne morete uporabljati za polnitev PREMIUM kartice brez statusa POLNI KYC. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

 

Statusi kartic/eDenarnice in postopki nadgradnje

Pri uporabi kartic SmartPayCard in eDenarnice veljajo splošni pogoji poslovanja ter veljavna slovenska in evropska zakonodaja, ki določa omejitve pri uporabi predplačniških plačilnih instrumentov. Kartice so omejene z limiti pri polnitvah in uporabi.

Lastnosti SmartPayCard kartic glede na status

  NO KYC ali 
KYC LIGHT 
KYC FULL KYB
  brez podatkov ali s podatki
o imetniku kartice
s podatki ter dokumenti o imetniku kartice  Poslovna kartica
Podatki uporabnika brez DA DA
Identifikacija na prodajnem mestu brez DA DA
Identifikacija pri izdajatelju brez DA DA
Maksimalno polnjenje na dan 250 € 1,000 € 1,000 €
Maksimalno polnjenje na mesec 250 € 15,000 € 15,000 €
Maksimalno polnjenje na leto 250 € 50,000 € 50,000 €
Skupna omejitev vrednosti polnitev 250 € 100,000 € 100,000 €
Maksimalno skupno polnjenje 250 € 15,000 € 15,000 €
Maksimalni dvig gotovine na bankomatu na dan 100 €
(skupaj*
max 100 €)
500 € 500 €

*v času veljavnosti kartice

Lastnosti SmartPayCard eDenarnice glede na status

  NO KYC KYC FULL
  brez podatkov imetnika kartice s podatki imetnika kartice
Podatki uporabnika brez DA
Identifikacija na prodajnem mestu brez DA
Maksimalno polnjenje na leto 250 € 50,000 €

Statusi kartic

NO KYC* brez podatkov
imetnika kartica
  status kartice ob nakupu – brezimenska kartica
NO KYC* s podatki
imetnika kartice
  imetnik kartice v portalu kartice vnese lastno ime in priimek ter naslov bivanja (vnos podatkov je obvezen pri nakupu letalskih vozovnic oz. za potrebe nekaterih trgovcev (npr. eBay, PayPal, ...))
LIGHT KYC*   imetnik kartice v portalu kartice vnese osebne podatke, naslov ter podatke z osebnega dokumenta
FULL KYC*   imetnik kartice v portal kartice in portal eDenarnice vnese osebne podatke, naslov ter podatke z osebnega dokumenta in izvede identifikacijo v Republiki Sloveniji (na pooblaščenem prodajnem mestu) in pri izdajatelju (identifikacija se izvede na podlagi poslanih kopij dokumentov)
FULL KYB**   poslovni imetnik kartice v portal kartice in portal eDenarnice vnese osebne podatke, naslov ter podatke z osebnega dokumenta in izvede identifikacijo v Republiki Sloveniji (na pooblaščenem prodajnem mestu) in pri izdajatelju (identifikacija se izvede na podlagi poslanih kopij dokumentov)

* KYC - "Know your client" oz. poznavanje stranke
**KYB - "Know your business" oz. poznavanje poslovnega subjekta

NO KYC brez podatkov imetnika kartice

NO KYC brez podatkov imetnika kartice je status kartice ob nakupu – brezimenska kartica (kartica z generičnimi podatki – slika spodaj)

NO KYC

NO KYC s podatki imetnika kartice

Imetnik kartice v portalu kartice vnese lastno ime in priimek ter naslov bivanja

Ko spletni trgovec zahteva plačilo s kartico, ki je registrirana na vaše ime in naslov, je potrebno pred plačilom registrirati podatke imetnika kartice oz. vnesti vaše ime in priimek ter naslov.

 1. korak: vstop v portal kartice preko sledeče vhodne maske na url naslovu: https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3
 2. korak: kliknite na gumb REGISTRIRAJ PODATKE KARTICE in vnesite zahtevane podatke (tudi e-poštni naslov)

Podatki so takoj po zaključku postopka vidni. To pomeni, da je potrebno od registracije naprej, pri plačevanju uporabljati registrirane podatke oz. podatke imetnika kartice.

KYC light kartice

Imetnik kartice v portalu kartice vnese osebne podatke, naslov ter podatke z osebnega dokumenta

Za KYC LIGHT status kartice je potrebno v portal kartice s klikom na gumb ˝Nadgradi v KYC lite˝ vpisati podatke z vašega veljavnega osebnega dokumenta. Status kartice se spremeni takoj po zaključenem postopku.

KYC FULL kartice in eDenarnice

KYC FULL postopek je sestavljen iz dveh ločenih postopkov. Prvi se opravi pri izdajatelju (KYC FULL kartice) drugi pa pri distributerju (KYC FULL eDenarnice)

KYC FULL kartice

 1. korak: Vstop v portal kartice preko sledeče vhodne maske na url naslovu: https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3
 2. korak: Kliknite na gumb REGISTRIRAJ PODATKE KARTICE in vnesite zahtevane podatke (tudi e-poštni naslov*)
 3. korak: Kliknite na gumb NADGRADNJA V KYC FULL
 4. korak: Naložite (z računalnika) :
  1. barvno kopijo identifikacijskega dokumenta (v primeru osebne izkaznice prvo in zadnjo stran, v primeru potnega lista drugo in tretjo stran) in
  2. barvno kopijo računa za gospodinjstvo (račun za elektriko/vodo/telefon oz. mobilni telefon) izdan na ime in priimek ter na isti naslov kot je naveden na identifikacijskem dokumentu imetnika kartice. Račun ne sme biti starejši od 3 mesecev.
 5. korak: Ko dokumente naložite, pritisnete še tipko POŠLJI in dokumenti se bodo poslali izdajatelju
 6. korak: V kolikor se vam z nadgradnjo mudi, pošljite na info@smartpaycard.net e-poštno prošnjo po pohitritvi postopka nadgradnje kartice v KYC FULL in pri tem navedete št. člana eDenarnice in zadnjih 8 številk kartice.

*(2. Korak) Ko naložite dokumente, jih izdajatelj pregleda, po potrebi pozove k dopolnitvi, oz. potrdi nadgradnjo statusa KYC FULL. Zato je zelo pomembno, da vpišete v portal kartice tudi vaš elektronski naslov.

KYC FULL eDenarnice

 1. korak: Vstop v portal eDenarnice (https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=158&Layout_Id=3) z mobilno številko s katero je bila aktivirana kartica, ter geslom. Geslo za vstop v portal eDenarnice pridobite tako, da z vašim mobilnim telefonom, s katerim ste aktivirali kartico, pošljete SMS z vsebino GESLO na številko +386 31 891 888. V povratnem SMS sporočilu na vaš mobilni telefon prejmete vaše osebno geslo za vstop v portal eDenarnice.
 2. korak: Kliknite na gumb MOJI PODATKI (KYC) in vnesite vaše osebne podatke s šumniki.
 3. korak: Z identifikacijskim dokumentom, katerega podatke ste vnesli v eDenarnico, odidete na pooblaščeno prodajno mesto (http://www.smartpaycard.net/si/prodajna_mesta.wlgt), kjer bo prodajalec izvedel identifikacijo. V kolikor bo imel prodajalec pri tem težave, je na telefonski številki 031 891 888 na voljo agent v podpori, da vodi prodajalca skozi postopek identifikacije.
 4. korak: Po opravljeni identifikaciji na prodajnem mestu, vas lepo prosimo, da pošljete obvestilo o opravljeni identifikaciji na elektronski naslov: info@smartpaycard.net.

Za poslovne uporabnike (KYB postopek) - nadgradnje kartice v POSLOVNO KARTICO

 1. korak: Nakup kartice; 
  Kartico lahko kupite na:
 2. korak: Identifikacija odgovorne osebe podjetja na predhodno usklajenem prodajnem mestu;
  • Korak 1: Vstopite v portal eDenarnice (https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=158&Layout_Id=3) z mobilno številko s katero je bila/bo aktivirana kartica.
  • Korak 2: V portalu eDenarnice vnesite podatke odgovorne osebe podjetja (s šumniki). Vnos podatkov se izvede v segmentu MOJI PODATKI (KYC).
  • Korak 3: Z identifikacijskim dokumentom odgovorne osebe, katerega podatki so bili vpisani v eDenarnico, odgovorna oseba odidete na pooblaščeno prodajno mesto (http://www.smartpaycard.net/si/prodajna_mesta.wlgt) ter prosi prodajalca, da izvede ˝Identifikacijo člana˝. V kolikor bo imel prodajalec pri tem težave, je na telefonski številki 031 891 888 na voljo agent v podpori, da vodi prodajalca skozi postopek identifikacije.
 3. korak: Kopije dokumentov podjetja/odgovornih oseb in serijske številke kartic se pošlje izdajatelju Na e-poštni naslov KYBApprovals@prepaidfinancialservices.com pošljete elektronsko sporočilo v angleškem jeziku (vzorec dobite na info@smartpaycard.net ) ter v zadevo napišete ˝Smartpaycard: naziv vašega podjetja˝.

  1. Dokumenti o podjetja:
   • Izpis podatkov o podjetju iz javnega registra (AJPES), ki ne sme biti starejši od 30 dni
   • Zadnji mesečni bančni izpisek prometa izdan s strani banke (podatki se morajo ujemati s podatki iz AJPESa). Namesto bančnega izpiska lahko stranka posreduje tudi zadnje javno objavljeno letno poročilo o poslovanju podjetja.
   • V primeru, da podjetje izvaja dejavnosti, za katere veljavna zakonodaja zahteva pridobitev posebnih dovoljenji ali koncesij s strani države, dodatno izjavo podjetja o spoštovanju celotne relevantne veljavne zakonodaje in potrdita o vseh pridobljenih posebnih dovoljenjih ali koncesijah.
  2. Dokumenti odgovornih oseb v podjetju:
   • Barvna kopija veljavnega osebnega dokumenta s sliko in poštnim naslovom vseh v registru navedenih odgovornih oseb (direktorja ali direktorjev).
   • Barvna kopija veljavnega osebnega dokumenta s sliko in poštnim naslovom vseh lastnikov podjetja, ki imajo v podjetju solastniški delež v višini 25% ali več.
   • Kopijo zadnjega gospodinjskega računa ali bančnega izpiska, ki potrjuje naslov prebivališča za vse pooblaščene osebe in vse lastnike, ki imajo v lasti več kot 25% delež.
  3. V kolikor je podjetje v lasti drugega podjetja je potrebno posredovati zgoraj navedene dokumente (iz točke I. in točke II.) tudi za drugo podjetje, ki ima v lasti več kot 25% delež.

  4. Dokumenti o uporabniku kartice:
   • Izjavo podjetja o imenu, priimku in položaju uporabnika kartice v podjetju ter GSM telefonske številke, s katerimi bo kartica povezana oz. je kartica aktivirana.
   • V kolikor podjetje odgovornost za uporabo kartice prenaša iz odgovorne osebe v podjetju na drugo pooblaščeno osebo v podjetju, je potrebno dodatno posredovati tudi barvno kopijo veljavnega osebnega dokumenta pooblaščene odgovorne osebe, uporabnika Smartpaycard kartice.