Beta

Omejitve pri uporabi kartic Smartpaycard in postopki KYC in KYB

Na osnovi 4. direktive EU je 19.11.2016 v veljavo stopil novi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki je določa bistveno strožje omejitve za t.i. brezimenske kartice, ki omogočajo ponovno polnitev (online in premium), kot so veljale pred tem in kot so bile določene s pred tem veljavnimi splošnimi pogoji.

Za uporabnike, ki so že uspešno zaključili postopek KYC se ni spremenilo nič in dodatne aktivnosti niso potrebne.

Ob upoštevanju novih omejitev pa, od vključno sobote 19.11.2016, veljajo nove (zakonske) omejitve za BREZIMENSKE kartice Smartpaycard (BREZ KYC) (elektronska in fizična izvedba):

1. Najvišja prva polnitev kartice: do 250€
2. Največje število polnitev kartice: 1x (ob izdaji kartice, dodatna polnitev ni mogoča) 
3. Najvišji skupni dvig na bankomatu: skupaj do največ 100€

Limiti za dodatne polnitve, polnitve večjih vrednosti ter dvig večjih vrednosti na bankomatih se sprostijo šele po uspešno opravljenem brezplačnem postopku nadgradnje kartice in eDenarnice v status KYC (KYC).

Opis postopka nadgradnje kartice v KYC si lahko preberete v nadaljevanju.

Obstoječe kartice Online in Premium z naloženim dobroimetjem se lahko normalno koristijo kot do sedaj, le dodatne polnitve pred uspešno zaključenim postopkom KYC niso več mogoče. 

Pogoji za izdajo kartic Smartpaycard Simple ostanejo nespremenjeni, uporaba tudi. Edina dodatna omejitev je, da s kartico Simple ne bo več mogoče polniti drugih kartic.

Pogosta vprašanja:

 1. Imam KYC kartico. Ali omejitve veljajo tudi zame? 
  Ne. Za uporabnike kartic s statusom KYC se ne spremeni ničesar.  
 2. Imam Premium kartico brez statusa KYC. Ali jo še lahko napolnim? 
  Lahko. A pred tem je potrebno opraviti postopek KYC
 3. Nimam KYC kartice, a imam sredstva na kartici. Ali lahko z njo normalno plačujem naprej? 
  Da. Vse plačilne transakcije lahko normalno opravljate. Le polnitev kartice ni možna pred opravljenim postopkom KYC.  
 4. Ali lahko sredstva, ki so že na kartici dvignem na bankomatu? 
  Da, a le do 100 EUR (omejitev velja za seštevek vseh dvigov). 
 5. Želim kupiti novo online kartico.  Do katerega zneska lahko napolnim brez opravljenega postopka KYC? 
  Kartico kupite lahko na pooblaščenem prodajnem mestu in jo polnite do zneska 250 EUR. 
  Vsaka naslednja polnitev ni možna brez opravljenega postopka KYC.  
 6. Imam Simple kartico. Ali omejitve veljajo tudi zanjo? 
  Ne. Nakup, polnitev in uporaba kartic simple se ne spremeni. Edina dodatna omejitev je, da simple kartice ne morete več uporabljati za polnitev KYC kartic. 

  Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Statusi kartic in postopki nadgradnje

Pri uporabi kartic Smartpaycard in eDenarnice veljajo splošni pogoji poslovanja ter veljavna slovenska in evropska zakonodaja, ki določa omejitve pri uporabi predplačniških plačilnih instrumentov. Kartice so omejene z limiti pri polnitvah in uporabi.

Lastnosti Smartpaycard kartic glede na status

 
Brez KYC
KYC KYB
  Brez ali z podatki
o imetniku kartice
S podatki ter dokumenti o imetniku kartice  Poslovna kartica
Podatki uporabnika brez DA DA
Identifikacija na prodajnem mestu brez DA DA
Identifikacija pri izdajatelju brez DA DA
Maksimalno polnjenje na dan 250 € 1,000 € 1,000 €
Maksimalno polnjenje na mesec 250 € 15,000 € 15,000 €
Maksimalno polnjenje na leto 250 € 50,000 € 50,000 €
Skupna omejitev vrednosti polnitev 250 € 100,000 € 100,000 €
Maksimalno skupno polnjenje 250 € 15,000 € 15,000 €
Maksimalni dvig gotovine na bankomatu na dan 100 €
(skupaj*
max 100 €)
500 € 500 €

*v času veljavnosti kartice

Statusi kartic

Brez KYC*, brez podatkov
imetnika kartica
  status kartice ob nakupu – brezimenska kartica
Brez KYC*, s podatki
imetnika kartice
  imetnik kartice v portalu kartice vnese lastno ime in priimek ter naslov bivanja (vnos podatkov je obvezen pri nakupu letalskih vozovnic oz. za potrebe nekaterih trgovcev (npr. eBay, PayPal, ...))
KYC*   imetnik kartice v portal kartice in portal eDenarnice vnese osebne podatke, naslov ter podatke z osebnega dokumenta in izvede identifikacijo v Republiki Sloveniji (na pooblaščenem prodajnem mestu) in pri izdajatelju (identifikacija se izvede na podlagi poslanih kopij dokumentov)
KYB**   poslovni imetnik kartice v portal kartice in portal eDenarnice vnese osebne podatke, naslov ter podatke z osebnega dokumenta in izvede identifikacijo v Republiki Sloveniji (na pooblaščenem prodajnem mestu) in pri izdajatelju (identifikacija se izvede na podlagi poslanih kopij dokumentov)

* KYC - "Know your client" oz. poznavanje stranke
**KYB - "Know your business" oz. poznavanje poslovnega subjekta

NO KYC brez podatkov imetnika kartice

NO KYC brez podatkov imetnika kartice je status kartice ob nakupu – brezimenska kartica (kartica z generičnimi podatki – slika spodaj)

NO KYC

NO KYC s podatki imetnika kartice

Imetnik kartice v portalu kartice vnese lastno ime in priimek ter naslov bivanja

Ko spletni trgovec zahteva plačilo s kartico, ki je registrirana na vaše ime in naslov, je potrebno pred plačilom registrirati podatke imetnika kartice oz. vnesti vaše ime in priimek ter naslov.

 1. korak: vstop v portal kartice preko sledeče vhodne maske na url naslovu: https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3
 2. korak: kliknite na gumb REGISTRIRAJ PODATKE KARTICE in vnesite zahtevane podatke (tudi e-poštni naslov)

Podatki so takoj po zaključku postopka vidni. To pomeni, da je potrebno od registracije naprej, pri plačevanju uporabljati registrirane podatke oz. podatke imetnika kartice.

Postopek KYC (Know Your Customer) je postopek, pri katerem izdajatelj kartice uradno prepozna, kdo je formalni uporabnik kartice, ki prevzema odgovornost za uporabo sredstev in transakcij povezanih s kartico.

Postopek nadgradnje kartice Smartpaycard v KYC oz. polna identifikacija uporabnika je zahtevan zaradi strožje zakonodaje, ki, v Sloveniji velja od 19.11.2016.

Cena postopka pregleda stranke za dvig limita (KYC oz. KYB) znaša 10 € in se zaračuna samo ob prvi polnitvi po nadgradnji kartice.

Postopek KYC kartice Smartpaycard se opravi pri izdajatelju kartice (Prepaid Financial Services LTD, s sedežem v Londonu).

Za kartico, za katero postopek KYC še ni bil uspešno zaključen, veljajo strožje omejitve uporabe.

    Brez KYC   KYC
Maksimalno število polnitev   1   3 / dan**
Maksimalno polnjenje na dan   250 €   1.000 €
Maksimalno polnjenje na mesec   250 €   15.000 €
Maksimalno polnjenje na leto   250 €   50.000 €
Maksimalno skupno polnjenje   250 €   100.000 €

* Le pri nakazilu na TRR in s posredovanjem administratorja
**vsota dnevnih polnitev je omejena z maksimalnim polnjenjem na dan

Postopek nadgradnje kartice Smartpaycard je lahko hiter enostaven, a le če ga izvedete natančno in pravilno!

Priprava potrebne dokumentacije


Pred pričetkom postopka si najprej pripravite sledeča originalna dokumenta:

A.) veljavni osebni identifikacijski dokument s fotografijo in veljavnim stalnim naslovom, na primer:

 • osebna izkaznica,
 • potni list,
 • vozniško dovoljenje (veljajo le nova dovoljenja v obliki kartice),

primer osebnega dokumenta:

447

B.) in največ 3 mesece star dokument, ki potrjuje vaš naslov, kjer prebivate. Primeri dovoljenih dokumentov so:

  • mesečni račun za dobavo vode, plina, elektrike, telefona ali mobilnega telefona, na isto ime, priimek in naslov, na katerega je izdan osebni identifikacijski dokument. 

   (Pozor: ne pošiljajte položnic ali potrdil o plačilu ampak le celotni račun, v formatu A4, z jasno navedbo izdajatelja računa, datuma računa, s številko računa in z imenom, priimkom ter naslovom prejemnika računa!)
    
  • mesečni bančni izpisek izdan na isto ime, priimek in naslov, kot je naveden v identifikacijskem dokumentu, 
  • potrdilo upravne enote o vašem stalnem bivališču,

V primeru, da živite na začasnem naslovu je potrebno dodatno pridobiti še potrdilo upravne enote o začasnem prebivališču, ki ni starejše kot 3 mesece.

Primer računa:

446

Izredno pomembna opozorila:

 1. Oba dokumenta se morata obvezno glasiti na isto ime, priimek in naslov uporabnika! 
  Dokumenti izdani na različno ime ali naslov bodo zavrnjeni! 
 2. V primeru, da prejemate račune ali bančne izpiske na drug naslov, je potrebno dodati še potrdilo upravne enote o začasnem prebivališču. 
 3. Izdelajte si elektronsko kopijo (še najbolje visoko kakovostno elektronsko fotografijo s pametnim mobilnim telefonom) vseh potrebnih dokumentov. 
 4. Vse slike ali scani dokumentov morajo biti narejeni v visoki kakovosti oziroma ločljivosti! 
  Vse slike ali skeni, ki bodo pri povečavi slike videti nejasne ali zamegljene bodo zavrnjene! 
 5. Osebni dokument obvezno fotografirajte z obeh strani (sprednja in zadnja stran). 
 6. Na vseh fotografiranih (ali skeniranih) dokumentih morajo biti jasno vidni vsi štirje robovi in dokumenti ne smejo biti delno prekriti. Odrezani, obrezani ali prekriti dokumenti po katerem koli robu bodo zavrnjeni! 
 7. Elektronske fotografije ali elektronski skeni dokumentov morajo biti originalne in naknadno neobdelane.

Vloga za nadgradnjo kartice v KYC

1. Korak: Prijava v portal

Ko imate pripravljene ustrezne elektronske fotografije ali scane zahtevanih dokumentov 
vstopite v portal kartice preko sledeče vhodne maske na spletnem naslovu: 

https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3

2. Korak: Izbira postopka za vnos osebnih podatkov

Kliknite na gumb REGISTRIRAJ PODATKE KARTICE

3. Korak: Vnos osebnih in kontaktnih podatkov

Vnesite zahtevane osebne podatke.
Obvezno vnesite tudi svoj e-poštni naslov, drugače vam izdajatelj ne more posredovati obvestila o postopku vaše vloge ali poziva za morebitno dopolnitev vaše vloge.

4. Korak: Izbira postopka nadgradnja v KYC

Kliknite na gumb NADGRADNJA V KYC FULL

5. Korak: Nalaganje dokumentov

Naložite iz svojega računalnika:

 1. barvno kopijo identifikacijskega dokumenta 
  (v primeru osebne izkaznice ali novega vozniškega dovoljenja prvo in zadnjo stran, v primeru potnega lista drugo in tretjo stran) in 
 2. barvno kopijo računa za gospodinjstvo 
  (račun za elektriko / vodo / telefon / mobilni telefon, bančni izpisek ali potrdilo UE o stalnem bivališču) izdan na isto ime in priimek ter na isti naslov kot je naveden na identifikacijskem dokumentu imetnika kartice. 
  Račun ali potrdilo ne sme biti starejši od 3 mesece.

6. Korak: Pošiljanje vloge na naslov izdajatelja

Ko dokumente uspešno naložite, pritisnete še tipko POŠLJI in dokumenti bodo poslani izdajatelju v nadaljnji postopek potrditve KYC.

Opozorilo!

Ko dokumente naložite v portal kartice, ste šele oddali vlogo in kartica še ni nadgrajena
Počakati je potrebno, da izdajatelj dokumente preveri zaključi postopek KYC ter uspešno nadgradi kartico. 
O zaključku postopka boste obveščeni na elektronski naslov, ki ste ga navedlo ob vlogi za KYC.

Pomoč pri izvedbi postopka KYC

Pri postopku nadgradnje kartice v KYC se lahko tudi kaj zaplete. 
Za pomoč pri reševanju zapletov smo vam na voljo na naslovu info@smartpaycard.net.

Svetujemo vam, da nas na naslov info@smartpaycard.net takoj tudi obvestite, da ste pričeli s postopkom KYC in naložili svoje dokumente. Pri svojem elektronskem obvestilu pa obvezno navedite tudi:

 1. svoje ime in  priimek 
 2. številko člana oziroma identifikacijsko številko eDenarnice 
  (identifikacijsko številko prejmete, če na +386 31 891 888 pošljete SMS z vsebino GESLO ali STANJE) 
 3. zadnje 4 številke kartice ali serijsko številko kartice, na kateri ste pričeli postopek KYC 
  (serijsko številko kartice prejmete, če na +386 31 891 888 pošljete SMS z vsebino STANJE [zadnje 4 št. kartice]).

Pozor! 
Na elektronski naslov info@smartpaycard.net NE SMETE POŠILJATI KOPIJ DOKUMENTOV, 
saj jih ne smemo obdelovati ali posredovati naprej. Svoje dokumente morate obvezno naložiti v portal kartice!

https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=1&Layout_Id=3

Ekipa Smartpaycard

Za poslovne uporabnike (KYB postopek) - nadgradnje kartice v POSLOVNO KARTICO

 1. korak: Nakup kartice; 
  Kartico lahko kupite na:
 2. korak: Identifikacija odgovorne osebe podjetja na predhodno usklajenem prodajnem mestu;
  • Korak 1: Vstopite v portal eDenarnice (https://www.smartpaycard.net/si/default.wlgt?Id=158&Layout_Id=3) z mobilno številko s katero je bila/bo aktivirana kartica.
  • Korak 2: V portalu eDenarnice vnesite podatke odgovorne osebe podjetja (s šumniki). Vnos podatkov se izvede v segmentu MOJI PODATKI (KYC).
  • Korak 3: Z identifikacijskim dokumentom odgovorne osebe, katerega podatki so bili vpisani v eDenarnico, odgovorna oseba odidete na pooblaščeno prodajno mesto (http://www.smartpaycard.net/si/prodajna_mesta.wlgt) ter prosi prodajalca, da izvede ˝Identifikacijo člana˝. V kolikor bo imel prodajalec pri tem težave, je na telefonski številki 031 891 888 na voljo agent v podpori, da vodi prodajalca skozi postopek identifikacije.
 3. korak: Kopije dokumentov podjetja/odgovornih oseb in serijske številke kartic se pošlje izdajatelju Na e-poštni naslov KYBApprovals@prepaidfinancialservices.com pošljete elektronsko sporočilo v angleškem jeziku (vzorec dobite na info@smartpaycard.net ) ter v zadevo napišete ˝Smartpaycard: naziv vašega podjetja˝.

  1. Dokumenti o podjetja:
   • Izpis podatkov o podjetju iz javnega registra (AJPES), ki ne sme biti starejši od 30 dni
   • Zadnji mesečni bančni izpisek prometa izdan s strani banke (podatki se morajo ujemati s podatki iz AJPESa). Namesto bančnega izpiska lahko stranka posreduje tudi zadnje javno objavljeno letno poročilo o poslovanju podjetja.
   • V primeru, da podjetje izvaja dejavnosti, za katere veljavna zakonodaja zahteva pridobitev posebnih dovoljenji ali koncesij s strani države, dodatno izjavo podjetja o spoštovanju celotne relevantne veljavne zakonodaje in potrdita o vseh pridobljenih posebnih dovoljenjih ali koncesijah.
  2. Dokumenti odgovornih oseb v podjetju:
   • Barvna kopija veljavnega osebnega dokumenta s sliko in poštnim naslovom vseh v registru navedenih odgovornih oseb (direktorja ali direktorjev).
   • Barvna kopija veljavnega osebnega dokumenta s sliko in poštnim naslovom vseh lastnikov podjetja, ki imajo v podjetju solastniški delež v višini 25% ali več.
   • Kopijo zadnjega gospodinjskega računa ali bančnega izpiska, ki potrjuje naslov prebivališča za vse pooblaščene osebe in vse lastnike, ki imajo v lasti več kot 25% delež.
  3. V kolikor je podjetje v lasti drugega podjetja je potrebno posredovati zgoraj navedene dokumente (iz točke I. in točke II.) tudi za drugo podjetje, ki ima v lasti več kot 25% delež.

  4. Dokumenti o uporabniku kartice:
   • Izjavo podjetja o imenu, priimku in položaju uporabnika kartice v podjetju ter GSM telefonske številke, s katerimi bo kartica povezana oz. je kartica aktivirana.
   • V kolikor podjetje odgovornost za uporabo kartice prenaša iz odgovorne osebe v podjetju na drugo pooblaščeno osebo v podjetju, je potrebno dodatno posredovati tudi barvno kopijo veljavnega osebnega dokumenta pooblaščene odgovorne osebe, uporabnika Smartpaycard kartice.